«vilken som helst» на английском

SV

«vilken som helst» перевод на английский

EN
EN

SV vilken som helst
volume_up
{местоимение}

vilken som helst (также: några, någon, varje, varenda)
volume_up
any {мест.}
Naturligtvis kan var och en av ledamöterna använda vilken som helst av de tre knapparna.
Obviously, all Members of the Parliament can use any of the three buttons they wish.
Energy is not a commodity like any other.
DNA tests are not services like any other.
vilken som helst (также: båda, något, någon, vardera)
volume_up
either {мест.}
För var och en av dessa sökvägar hade kunden kunnat klicka på vilken som helst av annonserna, eller på båda.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
Det innebär att vilken som helst av lagstiftarna nu kan lägga fram ändringsförslag som utökar förordningens tillämpningsområde till att gälla övriga organ och institutioner.
It means that either of the legislators can now introduce an amendment extending the scope of the Regulation to the other bodies and institutions.
Så om du bor i det bästa klimatet, i San Diego i USA, eller i det kassaste klimatet, i Buffalo, New York, kommer du att vara precis lika lycklig på vilken som helst av platserna.
That if you live in the best climate, in San Diego in the United States, or in the shittiest climate, in Buffalo, New York, you are going to be just as happy in either place.

варианты переводов в шведско-английском словаре

vilken местоимение
som наречие
English
som местоимение
som союз
English
som предлог
English
helst наречие
söm имя существительное
English

шведские примеры использования для "vilken som helst"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishI globaliseringens tidevarv är inte leksaker bara en vara, vilken som helst.
At a time of globalisation, toys are not just another type of goods.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
SwedishSå jag kan tala för vilken som helst av dessa instanser.
SwedishMed införandet av eurosedlar den 1 januari 2002 kommer Duisenberg säkerligen att stå inför en utmaning som kan mäta sig med vilken som helst.
Mr Duisenberg will surely face a challenge second to none with the introduction of euro banknotes on 1 January 2002.
SwedishDet rör sig här faktiskt inte om en sidofråga vilken som helst utan om en central fråga som har samband med effektiviteten för de olika strategierna på skatte-, försäkrings- och arbetsområdet.
It is true that this is not just some sub-issue; it is a central issue which impacts on the efficiency of individual policies in the taxation, insurance and employment sectors.