«termin» на английском

SV

«termin» перевод на английский

volume_up
termin {comm. gen.}

SV termin
volume_up
{общий род}

termin (также: period, halvår)
volume_up
semester {имя существительное}
Han kommer att spendera en termin i Chicago och en termin här.
He'll be spending one semester in Chicago and one semester here.
Andra terminen år 5, utbildningens sista termin, består av examensarbete.
The second term five years, education last semester, consists of thesis.
Som student får du kontaktpersoner vid företagen redan under din första termin.
As a student, you contact the companies already during your first semester.
termin (также: villkor, term, tidsperiod, ordbruk)
volume_up
term {имя существительное}
Andra terminen år 5, utbildningens sista termin, består av examensarbete.
The second term five years, education last semester, consists of thesis.
Studenten läser 30 poäng per termin, vilket är normal studietakt.
The student studies for 30 study credits a term, which is the normal study tempo.
Till termin två väljer studenterna bland ett antal kurser inom materialområdet.
In the second term, students choose from several courses in the field of materials.
termin
volume_up
session {имя существительное} [амер.англ.]
Under varje termin hålls tre till fyra utbildningstillfällen på LTU där hon träffar klasskamraterna.
During each semester are held three to four training sessions, LTU where she meets her classmates.
termin (также: tremånadersperiod)
volume_up
trimester {имя существительное} (academic)

шведские примеры использования для "termin"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishUtbytesstudenterna avlade i genomsnitt 33 poäng under en termin.
The exchange students completed an average of thirty-three study weeks during the academic year.
SwedishSlutenvård, gäller termin 4: Sunderby-,  Piteå älvdals-, Kalix-,  Gällivare- och Kiruna sjukhus.
SwedishNamn: Katarina Sellius Ålder: 48 år Hemort: Hammarö, Karlstad Utbildning: Röntgensjuksköterska, termin 3
Name: Katarina Sellius Age: 48 years Hometown: Hammarö, Karlstad Education: Radiographers, year 3
SwedishKontingentregleringen har lett till att kvoterna på konstgjord väg stigit i höjden före utsatt termin, och en livlig handel med licenser tog sin början.
The quota system led to a situation in which quotas were being artificially inflated before deadlines and a flourishing trade in licences had sprung up.
SwedishAndra årets första termin arbetar du med att göra en datordesign av en rymdfarkost som skall tänkas bära de instrument som konstrueras av dig och dina studiekamrater.
The second year you are working with computer design of a spacecraft, fit to carry the instruments that are constructed by you and your colleagues.
SwedishFör behöver man bara studera organisationssociologi i en termin: Om man frågar en organisation hur det ser ut, så blir svaret att det ser bra ut!
You only need to be a first-year organizational sociologist to know that if you ask an organization how things are looking, you will get the answer, " things are looking good '.
SwedishMedan medlemsstaterna är bundna till exakta terminer för att fatta sina slutbeslut om antagning, anger kommissionen ingen bestämd termin för att fatta slutgiltigt beslut om antagningen.
While the Member States are required to meet specific deadlines, the Commission itself does not have any fixed time limit for reaching a final decision on authorization.