«rapport» на английском

SV

«rapport» перевод на английский

volume_up
rapport {comm. gen.}
EN

«rapport» перевод на шведский

volume_up
rapport {имя существительное}
SV

SV rapport
volume_up
{общий род}

1. общее

rapport (также: referat, berättelse, rykte, meddelande)
volume_up
report {имя существительное}
Kommissionens rapport kommer att innehålla slutsatserna i FVO-inspektionens rapport.
The Commission's report will include the findings mentioned in the FVO inspection reports.
Det är ett uppföljningsbetänkande till en särskild rapport från revisionsrätten.
It is a follow-up report to a special report by the Court of Auditors.
Jag välkomnar betänkandet om kommissionens trettioförsta rapport om konkurrenspolitik.
I welcome the report on the Commission's 31st report on competition policy.
rapport (также: inrapportering)
volume_up
reporting {имя существительное}
Det är verkligen en ära att vara här och avge rapport till parlamentet.
It is a true honour to be here reporting to the House.
Men du kan få en mycket mer detaljerad rapport om du använder tekniken som beskrivs i den andra metoden.
However, you can get far more detailed reporting by using the technique outlined in the second approach, below.
Vi gläder oss åt det faktum att kommissionen var sjätte månad kommer att ge ut en rapport om situationen i samband med detta ärende.
We are pleased with the fact that every six months the Commission will be reporting on the state of this dossier.
rapport (также: redovisning)
volume_up
statement {имя существительное} (an account of transactions)
Ordförande, jag tackar er för att ni givit mig möjlighet att avlägga denna rapport.
Mr President, thank you for giving me the chance to make this statement.
Uppdragschefernas uttalande och rapport visade på praktiska sätt att åstadkomma detta.
The Heads of Mission statement and report show practical ways of doing so.
Det första kapitlet i revisionsrättens rapport innehåller revisionsförklaringen, den så kallade DAS.
The first chapter of the Court of Auditors’ report contains the Statement of Assurance, known as the DAS.
rapport (также: bulletin)
volume_up
bulletin {имя существительное} (regular report)
I dag på tv ännu såg vi ännu en rapport om ännu en attack i Pakistan, med dödsoffer.
. - (PL) Mr President, today on the television yet another bulletin about yet another attack in Pakistan, about fatalities.
Jag syftar här på den allmänna rapporten om Europeiska unionens verksamhet av vilken utgåvan för 1996 kommer att finnas från den 11 februari liksom även Europeiska unionens månadsbulletin.
I refer to the general report on the business of the European Union, the 1996 edition of which will be available as from 11 February, and the monthly bulletin of the European Union.
rapport (также: kungörelse, underrättelse, besked, meddelande)
volume_up
notification {имя существительное}

2. журналистика

rapport
volume_up
dispatch {имя существительное}
För det andra vill jag instämma med Olli Rehn och framföra mitt djupa deltagande när det gäller de tyska turister som enligt en rapport har kidnappats av kurdiska rebeller i Turkiet.
Secondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.

Синонимы (шведский) для "rapport":

rapport

Синонимы (английский) для "rapport":

rapport
English

шведские примеры использования для "rapport"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVad vi kan lära oss av denna rapport är att dessa strategier måste överges.
Here I am thinking of the whole area of export refunds for agricultural produce.
SwedishKommissionen kommer att lägga fram ett meddelande baserat på denna rapport i höst.
The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
SwedishMario Monti gjorde i sin rapport klart att den inre marknaden har kört fast.
Mario Monti was clear in his recent work that the single market had stalled.
SwedishFår jag be att de politiska grupperna under talmanskonferensen undersöker denna rapport?
Could the Conference of Presidents of political groups take a look at it please?
SwedishVarje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
SwedishÅr 2009 skickade ombudsmannen inte någon särskild rapport till parlamentet.
In 2009, there were no special reports sent to Parliament by the Ombudsman.
SwedishJag har begärt en rapport från rättstjänsten som kom för en vecka sedan.
The issue was included in the agenda of last week's Conference of Presidents.
SwedishFru ordförande, i princip är jag rent allmänt överens med Mayers rapport.
Madam President, in principle I agree in general with what Mr Mayer told us.
SwedishDagens rapport reser dock ett antal frågor om hur vi egentligen följer upp våra olika beslut.
A few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
SwedishFN:s säkerhetsråd fick en rapport om situationen i landet i onsdags.
The UN Security Council was briefed last Wednesday on the situation in the country.
SwedishJag såg den rapport från den 25 februari som du utarbetat tillsammans med rådets ordförande.
I saw the paper of 25 February that you prepared with the President of the Council.
SwedishRapport om konkurrenspolitiken 2006 och 2007 (kortfattad redogörelse)
Commission Reports on Competition Policy 2006 and 2007 (short presentation)
SwedishOm det är en beskrivande rapport så är det lätt att se vilket resultat den kommer att ha.
If it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
SwedishI denna rapport betonar kommissionen tre viktiga frågor som energisektorn bemöter:
In this communication the Commission underlines three important issues faced by the energy sector:
SwedishUndersökningskommittén framlade sin rapport i mars i förra året, efter ett års intensivt arbete.
The Committee of Inquiry reported in March last year, after a year's intensive work.
SwedishVi har ingen rapport om att dödsdomen mot Ayubi har verkställts.
We have no reports as to whether the death sentence on Ms Ayubi has been carried out.
SwedishÄn i dag minns jag de svarta rubriker som revisionsrättens rapport gav upphov till 1992.
As an institution, a Court of Auditors ought always to be one of the public’ s closest allies.
SwedishVi vill ha en rapport om trafiksäkerhetseffekterna för vägar som anläggs med europeiskt stöd.
We would like to see a safety impact assessment of all EU-funded roads.
SwedishJag välkomnar er rapport. Ni har helt rätt, i synnerhet vad gäller Afrika.
You are absolutely right, particularly when it comes to Africa.
SwedishJag hoppas att denna rapport kommer att bidra till att jag kan uppskatta nyttan av ett sådant organ.
Think how many there were which were not reported because they were not identified.