«ord» на английском

SV

«ord» перевод на английский

volume_up
ord {ср.р.}
volume_up
ord {мн.ч.}
EN

SV ord
volume_up
{средний род}

ord (также: bud, underrättelse, besked, lösenord)
volume_up
word {имя существительное}
" Hela ord " betyder att sökbegreppet inte får vara del av ett ord utan är ett ord i sig.
" Word only " means that the searched term isn't part of a word but word on its own.
Skrivfel som " ORd " korrigeras automatiskt till "Ord ".
Typing errors such as " WOrd " will be automatically corrected and replaced by " Word ".
Vi kan i dag upprepa samma krav ord för ord, eftersom ingenting har hänt.
Today we could repeat these terms word for word, as nothing has changed.
ord
volume_up
soundbites {имя существительное}
Jag tror det är hög tid att peka ut dem som beväpnar dessa förövare ideologiskt, med hjälp av små ord.
I think it is high time that we pointed the finger at the people who provide the ideological weapons to arm them, the soundbites.

Синонимы (шведский) для "ord":

ord

шведские примеры использования для "ord"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishJag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
I just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
SwedishJag skulle vilja säga ett ord om våra största sorgebarn Rumänien och Bulgarien.
I would like to say something about our biggest problems, Romania and Bulgaria.
SwedishJag vill rikta ett stort tack till kommissionsledamoten för hans ord.
Mr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
SwedishInnan jag slutar, skulle jag vilja säga några ord om ett ämne som har tagits upp.
Before I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
SwedishHär anger du i vilken kolumn det ord står som ska användas som sorteringsvillkor.
Specify the column which contains the term to be used for the sort function here.
SwedishDet blev en katalog över tomma ord, intetsägande slagord och obesvarade frågor.
It became a catalogue of hollow phrases, of nothingness, of unanswered questions.
SwedishDet bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.
The car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
SwedishDet är teknisk innovation som kommer att rädda oss, inte en handel med tomma ord.
It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
SwedishJag vill också säga några ord om den punkt i ert program som handlar om Internet.
I would, however, like to speak on the point about the Internet in your programme.
SwedishVi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
Financing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
SwedishMina sista ord, herr talman, har att göra med ledamöternas frivilliga pensionsfond.
My final point, Mr President, relates to the Members ' voluntary pension scheme.
Swedish(DE) Personligen vill jag gärna tillägga: jag vill understryka alla dessa ord.
I would like to add a few personal comments. I agree with all these statements.
SwedishMed andra ord begär Bryssel tydligen för mycket av Ankara i denna viktiga fråga.
To sum up, Brussels is apparently asking too much of Ankara on this crucial subject.
SwedishDe initiativ som hittills tagits verkar med andra ord inte ha varit tillräckliga.
I therefore feel that the initiatives implemented to date are not sufficient.
SwedishMina sista ord, herr talman, har att göra med ledamöternas frivilliga pensionsfond.
My final point, Mr President, relates to the Members' voluntary pension scheme.
SwedishMed dessa inledande ord, herr talman, vill jag rekommendera er vår ståndpunkt.
With those opening remarks, Mr President, I would commend our position to you.
SwedishMan kan med andra ord ta patent på teknik, men inte på gener eller organismer.
And in the same way the technologies can be patented, not the genes and organisms.
SwedishJag vill sluta med dessa ord: huvudsakligen, utbildning av våra mänskliga resurser.
I will end by saying that, basically, we need training for our human resources.
SwedishDet innebär inte att vi bara slänger ur oss några ord då och då om socialpolitiken.
It does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
SwedishJag tänker på att ni använder ord som "uppmanat att" , "kräver svar" och liknande.
I believe that you used terms like "call on' , ' demand an answer' and so on.