«nolla» на английском

SV

«nolla» перевод на английский

volume_up
nolla {comm. gen.}
EN
EN
volume_up
noll {числ.}
EN
SV

nolla {общий род}

volume_up
1. общее
nolla (также: siffran 0)
volume_up
nought {имя существительное} (the number 0)
När maskinerna alltså inte förstår att två nollor betyder år 2000 är vi illa ute, somliga grips av panik.
Since computers do not understand the two noughts in the year 2000, we are in a real fix; some people are panicking.
It is only noughts and ones anyway.
Man kommer att göra slut på nollor för att komma till promillegränsen om man räknar på hur mycket som spenderas på ungdomen, 40 procent av befolkningen i Europa.
You run out of noughts to get to the 0.1 decimal percentage point to work out how much goes on young people, 40 % of the population of Europe.
nolla
volume_up
zero {имя существительное}
There is a zero, a number one and a cross.
Vi får bara upp en nolla för röstresultatet. Vi kan inte se hur många som röstade för eller emot.
We are only getting a zero for the result of the vote, so we cannot see how many people voted for or against.
fler nollor visas om talet har färre siffror än det finns nollor i formatet.
displays extra zeros if the number has less places than zeros in the format.
nolla
volume_up
zero {имя существительное} (a nobody)
There is a zero, a number one and a cross.
Vi får bara upp en nolla för röstresultatet. Vi kan inte se hur många som röstade för eller emot.
We are only getting a zero for the result of the vote, so we cannot see how many people voted for or against.
fler nollor visas om talet har färre siffror än det finns nollor i formatet.
displays extra zeros if the number has less places than zeros in the format.
volume_up
cipher {имя существительное}
volume_up
cypher {имя существительное}
nolla
volume_up
nobody {имя существительное}
nolla (также: idiot, kräk)
volume_up
wanker {имя существительное} [брит.англ.] [слэнг]
nolla (также: tönt, fåntratt)
volume_up
twirp {имя существительное} [разговор.]
2. разговорный
nolla (также: odugling)
volume_up
also-ran {имя существительное} [разговор.]
nolla (также: odugling)
volume_up
cipher {имя существительное} [разговор.]
3. уничижительный
nolla
volume_up
bum {имя существительное} [уничиж.]

Синонимы (шведский) для "nolla":

nolla
noll
Swedish

шведские примеры использования для "nolla"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishHör nu, för det första, jag är engelska, din nolla.
SwedishUtan vapen är du en nolla.
SwedishAlltså är du en nolla.
SwedishSakta men säkert blir folken medvetna om denna nolla så att deras vrede bara ökar, och det är något som kan leda långt.
The citizens are gradually growing wise to this lack of progress and their exasperation is steadily increasing, which could have serious consequences.