«matsal» на английском

SV

«matsal» перевод на английский

volume_up
matsal {comm. gen.}

SV matsal
volume_up
{общий род}

matsal (также: kantin, samlingslokal, lunchrum)
volume_up
canteen {имя существительное}
Enligt min mening är det också riktigt att föredraganden skurit i utgifterna för matsalen.
In my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
På andra områden, såsom matsalarna, miljön i Bryssel, tillgång till byggnader och bilförmåner, måste vi vara betydligt mer ambitiösa.
However, concerning other issues, such as canteens, the environment in Brussels, accessibility of the buildings and the car service, we need to be a lot more ambitious.
matsal (также: cafeteria, bespisning)
volume_up
commissary {имя существительное} [амер.англ.]
matsal (также: bespisning)
volume_up
dining hall {имя существительное}
Att tala i fångarnas matsal på Robben Island var en trevlig erfarenhet.
Speaking in the prisoners ' dining hall on Robben Island was a nice experience.
Att tala i fångarnas matsal på Robben Island var en trevlig erfarenhet.
Speaking in the prisoners' dining hall on Robben Island was a nice experience.
matsal
volume_up
refectory {имя существительное}

Синонимы (шведский) для "matsal":

matsal