«lösgöra» на английском

SV

«lösgöra» перевод на английский

volume_up
lösgöra {глаг.}

SV lösgöra
volume_up
{глагол}

1. общее

lösgöra (также: göra sig fri, tjuvstarta)
volume_up
to break away {глаг.}
lösgöra (также: avsöndra, avskilja, avdela, skilja)
volume_up
to detach {глаг.}
Den måste lösgöra sig från de styrkor – militären och säkerhetstjänsten – som inte önskar någon fredlig dialog, särskilt inte när det gäller kurdfrågan.
It must detach itself from those forces – the military and the security apparatus – that do not want peaceful dialogue – particularly with regard to the Kurdish question.
Självständighetsförklaringen kan därför leda till destabilisering i till exempel Bosnien och Hercegovina, där provinser som har grundlagts av serber kan vilja lösgöra sig.
The proclamation of independence may therefore cause destabilisation in, say, Bosnia and Herzegovina, from which provinces settled by Serbs may wish to detach themselves.
lösgöra (также: lätta)
lösgöra (также: koppla ur, frigöra, frigöras, kopplas ur)
volume_up
to disengage {глаг.}
På medellång sikt har Europa problemet att lösgöra sin ekonomi från de amerikanska konjunkturcyklerna.
In the medium term, Europe has the problem of how to disengage its economy from the US cycle.
lösgöra (также: befria, reda ut, dra fram, göra fri)
lösgöra (также: befria, lossa, frigöra, fria)
volume_up
to free {глаг.}
Men vi måste göra det genom att lösgöra anslag och inte genom att minska samtliga poster i utgiftsområde 4 med ca 10 procent.
But we must do this by freeing up new appropriations and not by amputating all the Category 4 lines by approximately 10 %.
Men vi måste göra det genom att lösgöra anslag och inte genom att minska samtliga poster i utgiftsområde 4 med ca 10 procent.
But we must do this by freeing up new appropriations and not by amputating all the Category 4 lines by approximately 10%.
Det innebär dock att han måste lösgöra sig från Gazproms bojor och frigöra sig från Putins system.
That means, however, that he will have to extricate himself from the coils of Gazprom and free himself from the Putin system; sadly, there is not the least indication of that.
lösgöra (также: lossa, slappna av, lossnat, luckra)
volume_up
to loosen {глаг.}
Detta trots att vissa - alls inte alla - kärnkraftsmotståndare ansvarslöst försöker sabotera transporter till exempel genom att lösgöra järnvägsskenor.
This is so despite the fact that certain, though by no means all, opponents of nuclear power try, irresponsibly, to sabotage the transport operation, for example, by loosening rails.
lösgöra (также: befria)
volume_up
to unbind {глаг.}
lösgöra (также: lossa)
volume_up
to unfix {глаг.}
lösgöra (также: koppla av, slappna av)
volume_up
to unhitch {глаг.}

2. формальный

lösgöra (также: lossa, dra sig, avfyra ett skott)
volume_up
to loose {глаг.}

Синонимы (шведский) для "lösgöra":

lösgöra

шведские примеры использования для "lösgöra"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishBeslutet att lösgöra 120 miljoner extra kunde vi naturligtvis bara samtycka till.
We were naturally very encouraged by the decision to release a further EUR 120 million.
SwedishVi lyckades lösgöra dem från Daphneprogrammet, men inte från PROGRESS.
We achieved the separation of the DAPHNE Programme, but that has not been possible here.
SwedishVi kan inte heller lösgöra denna fråga från den politiska och militära situationen i Etiopien.
We cannot separate from this issue the current political and military position in Ethiopia.
SwedishVad gäller Marocko måste vi lösgöra de 125 miljonerna euro.
And with regard to Morocco, those EUR 125 million must be released.
SwedishJag uppmanar unionen enträget att mobilisera och lösgöra mer konkreta ekonomiska, tekniska och materiella resurser.
I urgently call on the Union to mobilise and release more substantial financial, technical and material resources.
SwedishMen vi måste göra det genom att lösgöra anslag och inte genom att minska samtliga poster i utgiftsområde 4 med ca 10 procent.
But we must do this by freeing up new appropriations and not by amputating all the Category 4 lines by approximately 10%.
SwedishMen vi måste göra det genom att lösgöra anslag och inte genom att minska samtliga poster i utgiftsområde 4 med ca 10 procent.
But we must do this by freeing up new appropriations and not by amputating all the Category 4 lines by approximately 10 %.
SwedishMan kan inte å ena sidan ge omfattande anslag till denna produktion och å andra sidan lösgöra medel som alltid är otillräckliga för att bekämpa tobaksbruk och cancer.
For years the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy has been denouncing these budget decisions.
SwedishOm ni vill vara med i processen, så betyder det att ni också när det gäller innehållet måste lösgöra er ur denna process, annars tar vi inte upp er sak!
If you want to be part of the procedure, then you must divorce yourself from it as far as the content is concerned, otherwise we will not accept your case!
SwedishVi måste lösgöra oss från att bara tänka i svart-vita termer, och tro att det bara finns två möjligheter till förbindelser, nämligen icke-medlemskap eller fullt medlemskap.
We will also have to stop thinking in black and white terms, as if relations can only take two forms - non-membership or full membership.
SwedishDetta trots att vissa - alls inte alla - kärnkraftsmotståndare ansvarslöst försöker sabotera transporter till exempel genom att lösgöra järnvägsskenor.
This is so despite the fact that certain, though by no means all, opponents of nuclear power try, irresponsibly, to sabotage the transport operation, for example, by loosening rails.
SwedishMan kan inte å ena sidan ge omfattande anslag till denna produktion och å andra sidan lösgöra medel som alltid är otillräckliga för att bekämpa tobaksbruk och cancer.
It is not possible, on the one hand, to offer significant subsidies to tobacco production while, on the other hand, releasing ever inadequate funds to combat smoking and cancer.
SwedishProcessen med att lagra och lösgöra energi kräver många metaller och giftiga komponenter som spelar en roll i batteriers och ackumulatorers funktion.
   .   Mr President, the process of storing and releasing energy requires the presence of many metals and toxic compounds that play a part in the functioning of batteries and accumulators.
SwedishFör att verkligen kunna sopa rent framför egen dörr måste man lösgöra sig något från nationella och partipolitiska lojaliteter, och det är ibland för mycket begärt.
If they wanted to act in accordance with their own consciences, they would have to distance themselves somewhat from national and party political loyalties, and that is sometimes expecting too much.
SwedishHon vill hålla förlustbringande industrier vid liv på konstgjord väg, när vi i stället borde lösgöra arbetskrafts- och kapitalresurserna, så att de kan arbeta i livskraftiga nya företag.
She wants to keep loss-making industries on life-support systems when we should be releasing the resources of labour and capital so that they can work in viable new enterprises.
SwedishGenom att minska antalet bestämmelser, gör ni det möjligt för EU:s nationer att lösgöra sig från bojorna som annars oundvikligen förvandlar oss till tjugohundratalets ekonomiska medelmåttor.
By cutting regulatory burdens, you enable the nations of Europe to throw off the shackles that will otherwise inevitably turn us into the economic also-rans of the 21st century.