«komma överens med» на английском

SV

«komma överens med» перевод на английский

SV komma överens med
volume_up
{глагол}

komma överens med
När allt kommer omkring speglar vår historia Europas historia och visar hur svårt det är att komma överens med alla dessa små, egensinniga europeiska nationer.
After all, our history reflects the history of Europe, and shows how difficult it is to get along with all these small, headstrong European nations.
komma överens med (также: utvecklas, avancera, fortsätta, gå framåt)
volume_up
to get on {глаг.}
komma överens med

варианты переводов в шведско-английском словаре

komma имя существительное
English
komma глагол
överens наречие
English
över прилагательное
English
över наречие
över предлог
med имя существительное
English
med наречие
English
med предлог
English
med-
English
med. имя существительное
English

шведские примеры использования для "komma överens med"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
A company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
SwedishÄr detta då den rätta formen, när den andra sidan inte vill komma överens med oss?
So is this formula the right one because the other side does not wish to agree with us?
SwedishDet är ett oeftergivligt villkor för att de på nytt skall komma överens med politiken.
This is the sine qua non condition for reconciling the popular and political spheres.
SwedishDet är därför beklagligt att det inte gick att komma överens med rådet om det.
That is why it is regrettable that it was not possible to negotiate this with the Council.
SwedishVi ska komma överens med rådet om det anser att det behövs ett uttalande.
We will reach an agreement with the Council on whether it thinks there is a need to speak.
SwedishVi lyckades komma överens med Kina om de åtgärder som vi vidtog, på ett mycket okrigiskt sätt.
We were able to agree with China the measures that we took, in a very unwarlike way.
SwedishSom ni vet måste man komma överens med parlamentet om omarbetningens slutliga omfattning.
As you know, the final scope of the revision will have to be agreed together with Parliament.
SwedishJag beklagar att vi inte kunde komma överens med rådet för att få detta klart med en behandling.
I regret that we could not reach an agreement with the Council to fix this in one reading.
SwedishUnder hösten kommer vi att försöka komma överens med rådet om ett paket med energisparåtgärder.
This autumn we are seeking agreement with the Council on a package of energy efficient measures.
SwedishFörlikningen kan kanske ge oss en möjlighet att komma överens med rådet i dessa frågor.
Conciliation might give us an opportunity to reach some understanding on these matters with the Council.
SwedishDet är endast när vi inte lyckas komma överens med kommissionen som vi övergår till medlingsförfarandet.
It is only when we are not able to agree with the Commission that we move on to conciliation.
SwedishEnda sättet är att komma överens med minoriteten.
The only way forward is by reaching an understanding with that minority.
SwedishOm du vill ha arbete måste du komma överens med Yubaba.
SwedishNej, jag vill komma överens med er om ordningen.
No, I should like to reach an agreement with you on the procedure.
SwedishVi är villiga att komma överens med rådet.
But so far the Council has rejected any serious agreement with us.
SwedishHur skall ni göra för att komma överens med honom?
SwedishVi lyckades komma överens med Kina om de åtgärder som vi vidtog, på ett mycket okrigiskt sätt.
This should be remembered by those who describe the textile period as involving us in some sort of war or battle with China.
SwedishDet gläder mig att kommissionen äntligen har lagt märke till detta och att den har lyckats komma överens med rådet.
I am delighted that the Commission finally took note and that it has found common ground with the Council.
SwedishVi är villiga att komma överens med rådet.
SwedishLägg detta till era prioriteringar, och försök att komma överens med de europeiska länderna om en process i detta ärende.
Add this to your priorities and try to agree a relevant course of action with the countries of Europe.