«komma åt» на английском

SV

«komma åt» перевод на английский

volume_up
komma åt {глаг.}

SV komma åt
volume_up
[kom åt|har kommit åt] {глагол}

komma åt
volume_up
to access to {глаг.}
Du kan fortfarande komma åt vanliga bokmärken och förslag i adressfältet.
You still have access to your regular bookmarks and omnibox predictions.
Du kan docka bokmärkesfältet under adressfältet så att det blir lätt att komma åt.
You can dock the bar under the address bar for easy access.
Följ de angivna stegen så kan du komma åt Google Mail igen!
Follow the steps provided and you'll be able to access Google Mail again!
komma åt (также: , mena, hacka på, syfta på)
volume_up
to get at {глаг.}
Till och med i reservat har tjuvjägare skjutit skogvaktare för att komma åt tigrarna.
Even in reserves, keepers have been shot to get at the tigers.
(Skratt) ELA: Man kan komma åt ganska abstrakta koncept på det här viset.
(Laughter) ELA: You can get at some pretty abstract concepts with this sort of thing.
What measures are being taken to get to grips with this fraud?
volume_up
to come at {глаг.}
Följaktligen måste vi komma åt dem som ligger bakom.
Consequently, we have to come down hard on those behind it.
Jag hoppas att våra spanska och italienska kolleger kommer att delta, men vi kan inte låta detta vänta längre för hela världen vill komma åt innovationsmarknaden.
I hope our Spanish and Italian colleagues will come into it, but we cannot leave this waiting any longer, because the whole world is after the innovation market.
komma åt (также: få tag i, komma över, få tag på)
Dessa stamceller är lätta att komma åt om bara någon är beredd att göra det, och personligen anser jag inte att detta ens ska hanteras som en fråga om transplantation.
These stem cells are easy to get hold of if someone is prepared to do it, and I personally do not believe that this should even be treated as a transplant matter.

варианты переводов в шведско-английском словаре

komma имя существительное
English
komma глагол
åt предлог
English
äta глагол
AT имя существительное

шведские примеры использования для "komma åt"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishNu kan man komma åt samma information från en dator på kontoret eller arbetsrummet.
Now the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
SwedishVi ändrar lagar och utarbetar direktiv utan att komma åt själva kärnan i frågan.
We amend laws and issue directives, but these have no impact on the essence of the matter.
SwedishJu mer de känner att de inte går att komma åt, desto fler kommer de att bli.
The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
SwedishHon är här nere med någon jävla delgivningsman...... och försöker komma åt min klient.
She's down here with some goddamn process server trying to serve my client.
SwedishVi tror att det finns bättre sätt att komma åt problemen med smuggling.
We believe there are better ways of getting to grips with the problems of smuggling.
SwedishDet skapar en känsla av att alla medel är tillåtna för att komma åt EU-bidragen.
This creates an atmosphere in which any method of getting hold of EU subsidies is permissible.
SwedishDet innebär att vi måste komma åt de som gör människohandeln lönsam.
This means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
SwedishDet finns mycket som måste göras för att vi skall kunna komma åt fritidsbåtssektorn.
There is much to be done if we are to be able to engage with the recreational craft sector.
Swedish. - Det är angeläget att komma åt skattebedrägerierna i EU:s medlemsländer.
in writing. - (SV) It is crucial that we tackle tax fraud within the Member States of the EU.
SwedishDe problemen går inte att komma åt med hjälp av tekniska anordningar för kontroll av TV-sändningar.
Technical measures to control television offerings cannot resolve these problems.
SwedishVi hör talas om potentiella donatorer som kidnappas och dödas för att man ska komma åt organen.
We hear of potential donors being kidnapped and killed so that organs can be obtained.
SwedishDet handlar om att med offrens hjälp komma åt de stora skurkarna.
With the help of the victims, what counts is getting at the big villains.
SwedishHär, liksom på andra områden, är ny teknik en av nycklarna för att komma åt alla dessa lösningar.
Here, as elsewhere, new technology is one of the keys to unlock all of these solutions.
SwedishGenom lagen förbjuds all information om homosexualitet om minderåriga kan komma åt den.
The law results in the banning of any information on homosexuality if it can be accessed by minors.
SwedishMänniskor är beredda att blunda för vad som försiggår för att komma åt olja och resurser.
People are willing to turn a blind eye to what is going on in the interests of oil and resources.
SwedishDet är ett stort problem, eftersom det är ett dolt problem som är svårt att komma åt.
SwedishGemensamma statuter är den återstående vägen att komma åt dagens absurda reseersättningssystem.
A common statute is the only way to approach the present ridiculous system of travel expenses.
SwedishDet är uppenbart att vi ännu inte har lyckats komma åt regimen på ett kännbart sätt.
SwedishVi måste gå till roten, om vi skall komma åt bedrägerierna.
We need to go to the root of the problem if we want to stamp out fraud.
SwedishDet finns fall där man har påskyndat döden för att komma åt organen.