«ett förtydligande» на английском

SV

«ett förtydligande» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "ett förtydligande" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

ett артикль
English
ett числительное
English
förtydligande имя существительное
English

шведские примеры использования для "ett förtydligande"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet skulle hjälpa om vi kunde få ett förtydligande från kommissionen om detta.
It would help if we could have some clarification from the Commissioner on that.
SwedishJag vänder mig direkt till kommissionsledamoten för ett förtydligande.
(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.
SwedishJag vill bara göra ett språkligt förtydligande i den tyska versionen.
Mr President, this is simply about clarifying the language used in the German version.
SwedishJag vill göra ett mycket kort förtydligande av texten när det gäller punkt 1.
Mr President, I have a very brief textual clarification, which refers to paragraph 1.
SwedishJag förväntar mig att skall rätta till detta och göra ett förtydligande i motiveringen.
I expect that he will include corrections and clarifications in the memorandum.
SwedishAtt experterna byts ut periodiskt anser jag vara ett mycket viktigt förtydligande.
The fact that the experts are changed periodically seems to me a very important point.
SwedishJag vill göra ett mycket kort förtydligande av texten när det gäller punkt 1.
Mr President, I have a very brief textual clarification, which refers to paragraph 1.
SwedishDell ' Alba har ordet för ett förtydligande angående datumet för ikraftträdande.
Mr Dell'Alba has the floor to make a clarification about when this would come into force.
SwedishJag skulle vilja göra ett förtydligande på sidan 22 i protokollet.
Madam President, I would like to make a further point concerning page 22 of the Minutes.
SwedishDell'Alba har ordet för ett förtydligande angående datumet för ikraftträdande.
Mr Dell'Alba has the floor to make a clarification about when this would come into force.
SwedishJag kommer emellertid personligen att få ett förtydligande från kommissionären.
However, I will get clarification from the Commissioner personally.
SwedishJag skulle dock ändå vilja be om ett förtydligande med avseende på delen " sanktioner" .
Nevertheless, I would appreciate some clarification of the notion of 'penalties' here.
SwedishJag vill ha ett förtydligande rörande förhandlingarna för resten av dagen.
Mr President, I seek clarification on the proceedings for the rest of today.
SwedishJag skulle dock ändå vilja be om ett förtydligande med avseende på delen " sanktioner ".
Nevertheless, I would appreciate some clarification of the notion of 'penalties ' here.
SwedishVi behöver ett förtydligande av hur våra pengar används och självfallet en tydlig förändring.
We need clarification of how our money is being used and a clear change of course.
SwedishDet är innehållet i ändringsförslag 99, som innebär ett förtydligande av punkt 3 i artikel 146.
That is the intent of Amendment No 99, which clarifies paragraph 3 of Rule 146.
SwedishEtt förtydligande angående fallen i Nederländerna och i Grekland.
I would just like to offer some clarification on the cases in Holland and Greece.
SwedishJag skulle vilja be om ett förtydligande, ett tillägg.
   Mr President, I should like to request a clarification, an addition.
SwedishJag skulle vilja begära ett förtydligande av kommissionären om det han precis sagt.
Mr President, I should like to ask the Commissioner to clarify what he just said.
SwedishSkulle jag kunna få be om ett förtydligande om vad ni menar avseende artikel 17?
Другие слова
Swedish
  • ett förtydligande

Больше переводов в русско-немецком bab.la словаре.