«ensak» на английском

SV

«ensak» перевод на английский

volume_up
ensak {comm. gen.}
SV

ensak {общий род}

volume_up
ensak (также: angelägenhet, händelse, sak, affär)
volume_up
affair {имя существительное}
ensak (также: verksamhet, uppgift, ärende, angelägenhet)
volume_up
business {имя существительное}
Hur sedan medlemsstaterna förverkligar det i praktiken är givetvis deras ensak.
How the Member States apply that is of course their business.
Han blev nervös...... och sa att hans privatliv var hans ensak.
He got uptight... claimed his private life was nobody's business.
Därför kan inte heller rätten till dessa avskrivningar vara fri och medlemsstaternas ensak.
That is why these depreciation laws cannot be free, and the business of each individual country alone.
ensak
volume_up
the sole benefit of {имя существительное}

шведские примеры использования для "ensak"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishJag är av den bestämda åsikten att sådan beskattning är varje medlemsstats ensak.
I am firmly of the view that such taxation is a matter for each Member State.
SwedishOm det var medlemsstaternas ensak skulle siffran vara betydligt lägre.
If it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
SwedishOm det hade varit min ensak skulle jag antagligen ha lagt ned min röst eller kanske röstat mot.
Left to myself I would probably have abstained or perhaps voted against.
SwedishDetta är naturligtvis i princip deras ensak, men vi är redo att använda våra goda resurser där de kan vara till nytta.
Mr President, first of all, I would like to say how delighted I am that this day has arrived.
SwedishI flera länder finns det ordspråk som säger att drickande är männens ensak.
In several countries there is a saying related to alcohol consumption, according to which it should be the exclusive concern of men.
SwedishVilken flagg fartygen går under är deras ensak.
SwedishMen den konkreta utformningen av sysselsättningspolitiken är helt och hållet det enskilda medlemslandets ensak.
However, precisely how employment policy is put into practice is entirely a matter for the individual Member States.
SwedishDet är inte er ensak: ni är inte ett land.
SwedishDetta är naturligtvis i princip deras ensak, men vi är redo att använda våra goda resurser där de kan vara till nytta.
Clearly, this is principally a matter for them, but we stand ready to use our good offices where these might be helpful.
SwedishJag anser att hans mycket selektiva sätt att resonera kring vad som har hänt och fortfarande pågår i Egypten är hans ensak.
I think that his way of perceiving events that have taken place or which are still ongoing in Egypt is very selective and that is up to him.
SwedishMen UKIP menar att beslutet om att ha eller inte ha dödsstraff är varje enskild stats ensak, inte det odemokratiska EU:s ansvar.
However, UKIP feels that the decision to have or not have the death penalty is a decision that lies only with the individual nation state, and not the undemocratic EU.
SwedishOm västeuropeiska kärnkraftsföretag vill exportera sitt kunnande världen över, är det deras ensak, och inte något som Europeiska unionen skall bidra till.
If Western European nuclear enterprises want to take their expertise around the world that is a matter for them, not for the European Union to support.
SwedishOm den kanadensiska regeringen anser att det är miljömässigt acceptabelt och ekonomiskt gynnsamt att utveckla sin oljesand är det deras ensak.
If the Canadian Government considers that it is environmentally acceptable and economically advantageous to develop their tar sands, that is entirely a matter for them.
SwedishVi har även godkänt principen att det är medlemsstatarnas ensak att inom sitt eget område stå fast vid sina kulturella sedvänjor och politiska synsätt.
The principle according to which it is up to the Member States, within their own territories, to retain their cultural habits and political views has also been adopted.