«en likadan» на английском

SV

«en likadan» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "en likadan" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

en имя существительное
English
en артикль
English
en числительное
en местоимение
English
likadan прилагательное
English

шведские примеры использования для "en likadan"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishEn post i dokumentinnehållet kan vara likadan som en post i litteraturdatabasen.
An entry within the document can be the same as an entry in the bibliography database.
SwedishEn post i dokumentinnehållet kan vara likadan som en post i litteraturdatabasen.
An entry in the document content can be identical to an entry in the Bibliography Database.
SwedishHos öppna 3D-objekt definierar Du här en likadan inre och yttre belysning.
For open objects, you can specify identical inner and outer illumination.
SwedishDet vill säga en behandling som är likadan som tjänstemannens gifta partner.
In other words, to be treated the same as if he or she were the married partner of the official.
SwedishDet betyder att Pakistan kommer att få en likadan behandling som de tsunamidrabbade länderna.
This means that Pakistan is getting identical treatment to the tsunami-affected countries.
SwedishMan skulle önska sig en likadan handlingskraft även på andra områden.
One would wish for the same promptness of action in other areas too.
SwedishNär vi träffades första gången var det en exakt likadan solnedgång.
SwedishJag varnar för tron att Europaparlamentet skulle vara en likadan centralbankens publiceringskanal som pressen.
I am wary of the opinion that the European Parliament should be some kind of press outlet for the Central Bank.
SwedishDet låg en exakt likadan i pappas skrivbord.
SwedishVet du, min pojkvän har en likadan.
SwedishUngdomar söker i dag ofta arbete i andra länder där de kan tvingas avlägga en likadan examen som de redan har.
Young people today often look for work in other countries, where they have to pass exams which are the same as the ones they have already taken.
SwedishDet är faktiskt viktigt att en enda och likadan samordningsregel används i förvaltningsärenden och i förenklingssyfte.
In fact, it is essential that a single and uniform coordination rule is applied in administrative matters and in order to achieve simplification.
SwedishEn precis likadan violett låda.
SwedishEn likadan beräkning av Hawking och Gary Gibbons visade att, om du har mörk energi i tomma rymden, så strålar hela universum.
A precisely similar calculation by Hawking and Gary Gibbons showed that if you have dark energy in empty space, then the whole universe radiates.
SwedishVi utförde en likadan undersökning redan 1993. Vi har tyvärr tvingats konstatera att det inte har gjorts några som helst framsteg på åtta år.
We carried out a similar study in 1993 and unfortunately, we had to establish that no progress at all had been made in eight years.
SwedishDenna produktion skulle omedelbart ersättas av en likadan från länderna utanför Europeiska unionen, som redan säkrar 95 procent av världsproduktionen.
It would be immediately replaced by production from countries outside the European Union, which already account for 95 % of world tobacco production.
SwedishEn gemensam operation under namnet Roadrunner genomfördes år 1998, och man har också planerat att genomföra en likadan operation för Balkanrutten under år 2000.
The joint operation, called "Roadrunner" , was set up in 1998, and the same sort of operation has also been planned for the Balkan channels in 2000.
SwedishDet går dessutom att förutspå igen: om en likadan tragedi inom kort äger rum i Makedonien eller kanske i Algeriet, då är Europeiska unionen återigen inte redo.
And we can already foresee that, when a similar tragedy soon strikes Macedonia or maybe Algeria, the European Union will, once again, not be prepared.
SwedishEn gemensam operation under namnet Roadrunner genomfördes år 1998, och man har också planerat att genomföra en likadan operation för Balkanrutten under år 2000.
The joint operation, called " Roadrunner ", was set up in 1998, and the same sort of operation has also been planned for the Balkan channels in 2000.
SwedishOm Verts/ALE-gruppen gör en likadan framställning för Rumänien kräver jag att omröstningen om en uppskjutning skall ske genom namnupprop.
   Mr President, I should like to request that, if the Verts/ALE Group makes a similar request on Romania, the vote as to whether we delay be taken by roll call.

Другие слова

Swedish
  • en likadan

Загляни в немецко-русский bab.la словарь.