«en lagom» на английском

SV

«en lagom» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "en lagom" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

en имя существительное
English
en артикль
English
en числительное
en местоимение
English
lagom прилагательное
lagom наречие
English

шведские примеры использования для "en lagom"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishAvslutningsvis innebar kompromissen en lagom minskning av betalningsbemyndigandena.
Finally, the terms of the compromise were for a moderate reduction of payment appropriations.
SwedishVolymen på det inkommande samtalet kan dessutom ställas in på att hålla en lagom nivå under dagen.
The incoming call volume can also be set so that it maintains a safe level throughout the day.
SwedishHeadsetet har tekniken SafeTone, som kapar plötsliga ljudtoppar och ser till att ljudnivåerna hålls på en lagom nivå.
The headset has SafeTone technology, which cuts off loud noises and ensures a safe average sound level in the headset.
SwedishVi behöver en lagom grad av reglering.
SwedishVi anser att en lagom grad av reglering är det bästa sättet att ta itu med frågan både vad gäller banker och vad gäller andra typer av instrument eller aktörer på marknaden.
We believe that an appropriate level of regulation is the best way to address the issue both for banks and for other kinds of instruments or operators in the market.
SwedishJag anser att företagen kan fånga upp dessa stötar med en lagom dos entreprenörskap; ett exempel på detta är i synnerhet mekaniseringen och automatiseringen av posthanteringen.
I believe that, with a healthy dose of business acumen, the companies are capable of absorbing these blows. The mechanisation and automation of post-handling services are a case in point.

Другие слова

Swedish
  • en lagom

Больше переводов в русско-немецком словаре.