«en kvinnas» на английском

SV

«en kvinnas» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "en kvinnas" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

en имя существительное
English
en артикль
English
en числительное
en местоимение
English
kvinnas имя существительное
English

шведские примеры использования для "en kvinnas"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishSå fortet i La Roque föll på en natt på grund av en kvinnas död,
So the fortress of La Roque fell in one night because of the death of one woman,
SwedishFöljande tankar är helt enkelt en kvinnas tankar i solidaritet med andra kvinnor.
The following reflections are simply the reflections of a woman in solidarity with other women.
SwedishDetta är en allvarlig kränkning av en kvinnas mest grundläggande rättigheter.
This is a major infringement of a woman’s most fundamental rights.
SwedishFöredraganden Edit Bauer har konstaterat att fattigdomen har en kvinnas ansikte.
SwedishFördomen att det är en kvinnas lott att arbeta som hantlangare åt andra illustreras tydligt här.
The stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
SwedishDet är ett dolt sätt att förvägra rätten till abort, som är en kvinnas oförytterliga rättighet.
This is a covert way of denying women's inalienable right to abortion.
SwedishSkulle abort vara den enda lösningen på en gravid kvinnas bedrövelse?
Is abortion the only solution to the distress of a pregnant woman?
SwedishEn kvinnas värdighet och mysterier uppenbaras i hennes modersroll, vilka inte behöver förstås i rent fysisk mening.
This is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
SwedishDet är viktigt att komma ihåg att tidsfaktorn fungerar ganska olika i en mans och en kvinnas levnadslopp.
They have much more significant and urgent goals to attain than men.
SwedishPå 2000-talet kan vi inte tillåta att en kvinnas liv offras för hennes familjs heder.
We cannot consent to the life of a woman being sacrificed on the altar of her family’s honour in the 21st century.
SwedishVad för hjälp efterlämnar en kvinnas bälte i din hand?
SwedishDe olika faserna i en kvinnas liv förutsätter olika slags lösningar för att kombinera arbete med familj.
The various stages of a woman's life call for different solutions in the link between her job and her family.
SwedishEn kvinnas händer sägs vara för varma för sushi.
SwedishJag förvandlades till en spädbarn i en kvinnas kropp.
SwedishEn kvinnas värdighet är själva kärnan i hennes person.
SwedishAborter har att göra med en kvinnas situation.
SwedishArbetsgivaren skall vara tvungen att visa att en uppsägning eller en förändring av tjänsten inte grundar sig på en kvinnas graviditet.
Employers will need to demonstrate that any dismissal or change of job is not linked to pregnancy.
SwedishDetta är en kvinnas och psykologs råd!
SwedishDet är viktigt att komma ihåg att tidsfaktorn fungerar ganska olika i en mans och en kvinnas levnadslopp.
It is important to bear in mind that the factor of time operates rather differently in the course of the life of a man and a woman.
SwedishEn kvinnas värdighet och mysterier uppenbaras i hennes modersroll, vilka inte behöver förstås i rent fysisk mening.
A woman’s dignity and mystery are revealed through her role as a mother, which need not be understood in a strictly physical sense.

Другие слова

Swedish
  • en kvinnas

Больше переводов в немецко-русском bab.la словаре.