«du kom» на английском

SV

«du kom» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "du kom" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

du местоимение
English
kom! междометие
English
komma имя существительное
English
komma глагол

шведские примеры использования для "du kom"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishVilken tur att du kom ihåg att informera om detta innan datumet redan hade passerat.
Lucky that you remembered to do this before the day had actually passed.
SwedishNär Warszawa föll, flydde du och kom till England eftersom du är flygare.
When Warsaw fell, you escaped and came to England because you're a flier.
SwedishJa, du, som jag ser det...... så var alla de där uppdragen mina tills du kom med i bilden.
Yeah, well, the way I see it all those jobs were mine before you came along.
SwedishNär du först kom hit sa du till mig att du beundrade det svinet!
I remember when you first came in here, telling me how you admired the bastard!
SwedishHan visste att du inte skulle ta emot dem om du visste att de kom från honom.
He also knew you'd never accept it if you knew it came from him.
SwedishJag ville inte vara oartig och avbryta dig eftersom du kom med några viktiga påpekanden.
I did not want to interrupt you out of politeness and because you were making some valid points.
SwedishCheryl: Kan du inte berätta för dem hur du kom till Georgetown?
SS: Well, why don't you tell them how you got to Georgetown -- why don't we start there?
SwedishOch ungefär en vecka senare, kom en vän till mig och sa: "Kom igen, du måste börja i kören.
And about a week later, a friend of mine came to me and said, "Listen, you've got to join choir.
SwedishDu kom för att du ville flyga med oss och kämpa mot tyskarna.
You came because you wanted to fly with us and fight the Germans.
SwedishNär du är på flykt, gå aldrig tillbaks därifrån du kom ifrån.
SwedishOch när Johnny ropade så kom du.
SwedishFler prylar, fler maskiner som den saken du kom hit på.
SwedishDär jag låg bunden i bagaget och du kom och räddade mig.
SwedishÄnda sedan du kom tillbaka har du betett dig underligt.
SwedishNär du kom in, när du tittade på den andra människan...
SwedishDu kom just och spelar redan soffkommondör
SwedishDu såg ut som en riktig lantis när du kom tillbaka hit.
SwedishKom du hela vägen hit för en skrivmaskin?
SwedishJag vill uppriktigt tacka dig Johannes Hahn för att du kom hit i dag.
(DE) Mr President, Commissioner, I would like to offer my very sincere thanks to you for coming here today.
SwedishVarför kom du inte tillbaka till festen igår kväll?
Другие слова
Swedish
  • du kom

Кроме того, bab.la предоставляет немецко-русский словарь для дополнительного перевода.