«du kan börja» на английском

SV

«du kan börja» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "du kan börja" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

du местоимение
English
kan глагол
English
kunna прилагательное
English
kunna глагол
börja глагол

шведские примеры использования для "du kan börja"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishSå Boltzmann säger att du kan börja med ett universum med termisk jämvikt.
So Boltzmann says, look, you could start with a universe that was in thermal equilibrium.
SwedishOch du kan börja jämföra det med genomen från människor som lever idag.
And you can begin to compare it to the genomes of people who live today.
SwedishJA — Du kan börja arbeta i Finland på samma villkor som finländarna.
YES — You can begin practicing in Finland subject to the same conditions as the Finns.
SwedishDu kan börja med att berätta varför du har kommit hit.
So why don't you start at the beginning, and tell me why you've come to see me.
Swedishdu kan börja läsa på sin iPad i vardagsrummet och sen plocka upp där du lämnade av på din iPhone.
And so you can start reading on your iPad in your living room and then pick up where you left off on the iPhone.
SwedishVår ihopparningsguide ger dig steg-för-steg-anvisningar så att du kan börja njuta av handsfree-samtal på nolltid.
Our pairing guide gives you step-by-step instructions so you’re enjoying hands free calls in no time.
SwedishDu kan börja använda den nya färggradienten direkt.
SwedishDu kan börja använda den nya sökmotorn direkt.
SwedishDu kan börja med att byta ut honom.

Другие слова

Swedish
  • du kan börja

Загляни в англо-русский bab.la словарь.