«du har valt att» на английском

SV

«du har valt att» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "du har valt att" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

du местоимение
English
har- прилагательное
English
har глагол
English
väl прилагательное
English
väl наречие
English
att союз
att частица
English
ätt имя существительное
här имя существительное
English
här наречие
English
hår имя существительное
English
hår- прилагательное
English
vält имя существительное
English
välta глагол

шведские примеры использования для "du har valt att"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishI listrutan Tabell visas alla databaskolumner som du har valt att infoga i dokumentet.
The Table list box lists all selected database columns to insert them in the document.
SwedishOm du har valt att aktivera automatisk märkning börjar Analytics att automatiskt märka dina AdWords-länkar.
If you opted to keep auto-taggingturned on, Analytics will start automatically tagging your AdWordslinks.
SwedishDu har valt att inte använda något lösenord.
SwedishVissa teman anpassas beroende på var du befinner dig, tid på dagen eller annan information som du har valt att tillhandahålla.
Some themes are customized based on your location, the time of day, and other pieces of information that you may choose to provide.
SwedishÄven om du har valt att tillåta cookies på en webbplats accepteras inte cookies från tredje part om kryssrutan "Blockera alla cookies från tredje part utan undantag" är markerad.
Even if you've chosen to allow a site’s cookies, its third-party cookies won't be accepted if the "Block all third-party cookies without exception" checkbox is selected.

Другие слова

Swedish
  • du har valt att

Кроме того, bab.la предоставляет англо-русский словарь для дополнительного перевода.