«du ha» на английском

SV

«du ha» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "du ha" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

du местоимение
English
ha глагол
междометие
English

шведские примеры использования для "du ha"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishFrun, skulle du vilja ha några av de orangea arbanden med de rosa polkaprickarna?
Madame, would you like some of those orange bangles with the pink polka dots?
SwedishAnvänd Mailhämtaren om du vill ha tips på hur du ansluter två konton permanent.
If you want to connect two accounts permanently, you should use Mail Fetcher.
SwedishOm du vill ha mer information om Social sökning klickar du på länkarna nedan.
To learn more about the details of Social Search, click one of the links below.
SwedishNEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.
NO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
SwedishMarkera det här alternativfältet om du inte vill ha någon logotyp på brevet / faxet.
Select this option if you do not want to include a logo in your letter or fax.
SwedishI utbyte skulle du kanske också ha givit upp en del av marknadernas översida.
In exchange, you might also have given up some of the upside of the markets.
SwedishOm du har det och du skulle vilja avsluta kontot kan du ha rätt till en återbetalning.
If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
SwedishOm du vill ha mer information om den här ändringen besöker du Apple Support.
For additional information regarding this change, please visit Apple Support.
SwedishNär du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital.
When you start a limited company you must have at least SEK 50 000 in share capital.
SwedishEn hel planet, mitt hem, förstörd för att du trodde nån vill ha din autograf?
An entire planet, my home, destroyed because you thought they wanted your autograph.
SwedishDe har röstaktiverade samtalskommandon så att du alltid kan ha händerna fria.
They include voice-activated call commands for a total handsfree experience.
SwedishFör att kunna delta i undervisning på distans behöver du ha tillgång till följande:
In order to be able to participate in the web-based distance learning, you will need:
SwedishTill och med den 31 december 2013 kan du ha begränsad rätt att arbeta i följande länder:
Until 31 December 2013 at the latest, your right to work might be restricted in:
SwedishDe frågar inte hur du vill ha din reduktion eller hur vill du ha -- nej!
They don't say, do you want the extra-chunky reduction, or do you want the -- no!
SwedishDu måste ha definierat det motsvarande stället i texten tidigare med " Sätt referens ".
The corresponding text passage has to be defined with " Set Reference " first.
SwedishOm du vill ha texten i flera länkade ramar, så ritar du upp alla dessa ramar.
If you want the text in several linked frames, create all of these frames.
SwedishDu kan ha en rad olika positioner inom många företag i Sverige och runt om i världen.
You can have a variety of positions in many companies in Sweden and around the world.
SwedishVanligtvis ringer du och beställer, jag tror inte vi har det du vill ha.
Usually you call and order first, this time I don't think we have it for you.
SwedishOm du, Claude Turmes, vill ha mer talartid kan parlamentet själv besluta om det.
If you want more speaking time, Parliament itself can decide on this.
SwedishDu kan ha högst 25 000 kontakter och varje kontaktpost får vara högst 128 KB.
One common reason for having a large number of contacts is having many duplicate entries.

Другие слова

Swedish
  • du ha

В польско-русском словаре Вы найдете больше переводов.