«det passar oss» на английском

SV

«det passar oss» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "det passar oss" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

det наречие
English
det местоимение
passar глагол
English
passa глагол
pass имя существительное
oss местоимение

шведские примеры использования для "det passar oss"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet kan väl ändå inte vara så att vi endast uppmärksammar det tibetanska folket när det passar oss?
Surely we cannot offer the Tibetan population attention only when it suits us?
SwedishDe kan inte vara våra vänner när det passar oss och inte vara våra vänner när det inte passar oss.
They cannot be our friends when it suits us and not our friends when it does not suit us.
SwedishMen vare sig det passar oss eller inte finns det fördrag och befogenheter i och utanför gemenskapen.
But whether we like it or not, there are treaties and there are also community and non-community competencies.
SwedishDet är också ett system av värderingar som alltid bör vara främst i våra tankar, inte bara när det passar oss.
It is also a system of values that should be constantly uppermost in our minds, and not just when it suits us.
SwedishLåt oss inte bara åberopa rätten när det passar oss.
SwedishVi kan inte säga adjö till det just när det passar oss.
SwedishVi hänvisar till dessa värden om det ligger i vårt intresse, men vi glömmer dem när det passar oss.
In other words, we refer to these values if this is dictated by our interests, but we forget about them if this suits us better.
SwedishJag tror att ett sätt att testa huruvida våra värderingar verkligen existerar, vore att hålla en beslutsam attityd mot länderna i ASEAN, eller se om vi kan ta risken när det passar oss.
I believe that a firm attitude towards the ASEAN countries would be a way of testing whether our values really exist or not, or of seeing if we can review them when it suits us.
SwedishJag förväntar mig att det österrikiska ordförandeskapet fullständigt klart säger att så fort förutsättningarna är uppfyllda har dessa länder rätt att göra anspråk, och inte när det passar oss!
I expect the Austrian presidency to make it perfectly clear that these countries have the right of accession as soon as the requirements are met, and not just when it suits us!
Другие слова
Swedish
  • det passar oss

Больше в польско-русском словаре.