«det påstås» на английском

SV

«det påstås» перевод на английский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "det påstås" в контексте.

варианты переводов в шведско-английском словаре

det наречие
English
det местоимение
påstås глагол
English
pasta имя существительное
English

шведские примеры использования для "det påstås"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishDet handlar inte om att vi begär pengar till oss själva som det påstås i pressen.
It is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
SwedishMen dessa myndigheter är vare sig oberoende, som det påstås, eller fria att agera.
But these authorities are neither independent, as it is claimed, nor free to act.
SwedishDet påstås att misshandeln ofta är värre om de tillhör en religiös minoritet.
The mistreatment is allegedly often worse if they belong to a religious minority.
SwedishDet påstås att Internationella atomenergiorganet (IAEA) i sig är tillräckligt.
It is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
SwedishDet påstås att de franska elittrupperna oavsiktligt gick över gränsen och in i Sudan.
It is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
SwedishDet påstås - måhända helt riktigt - att detta är ett brott mot Europaparlamentets regler.
It is claimed - perhaps justly - that this may be a breach of European Parliament Rules.
SwedishDet påstås utan skymten av bevis att EMU har förstärkt Europas ekonomi.
It is asserted without a shred of evidence that EMU has strengthened the European economy.
SwedishDet påstås faktiskt att vaccinet skyddar mot cancer i 96-100 procent av fallen.
After all, it is claimed that the vaccine affords protection from this cancer in 96-100% of cases.
SwedishDet påstås att man har gjort sig av med 35 miljoner flickor på detta sätt.
It is said that 35 million girls have been disposed of in this way.
SwedishNär det påstås att kunden skall få bättre och billigare service är detta uppenbart oriktigt.
Saying that the client will receive a better service at a lower cost is patently inaccurate.
Swedish(Applåder) Det påstås att här patenteras upptäckter.
(Applause) It is asserted that discoveries would be patented under the Directive.
SwedishDe facto kan MAI alltså leda till upprustning av normer och inte, som det påstås, till nedrustning.
The MAI could actually lead to an increase in standards rather than a decrease, as is maintained.
SwedishJag har hört det påstås att denna åtgärd bygger på solidaritet.
Mr President, ladies and gentlemen, I have heard it suggested that this measure relies on solidarity.
SwedishDet påstås att i framtiden kommer terapier att patenteras.
It is asserted that treatments will be patented in the future.
SwedishDet påstås att delar av människokroppen skulle patenteras.
It is asserted that parts of the human body would be patented.
SwedishVarför vägrade landet att släppa in valobservatörer från EU om nu valet var så demokratiskt som det påstås?
Why did it refuse to host EU observers if the elections are as democratic as it says they are?
SwedishVi har sett hur det läckt handlingar som påstås vara officiella.
SwedishNu påstås det att det är spekulanterna som bär skulden.
Now it is being asserted that the blame lies with speculators.
SwedishI det sammanhanget påstås OSSE lägga näsan i blöt, och det påstås att dess mandat helst inte borde förlängas.
In that context the OSCE is regarded as a busybody whose mandate should rather not be renewed.
SwedishDet påstås ofta att det är svårt, rentav omöjligt, att finna kompetenta kvinnor till sakkunniga organ.
A common complaint is that it is hard, not to say impossible, to find qualified women for expert bodies.
Другие слова
Swedish
  • det påstås

Больше переводов в англо-русском словаре.