«besöka» на английском

SV

«besöka» перевод на английский

volume_up
besöka {глаг.}

SV besöka
volume_up
[besökte|har besökt] {глагол}

besöka (также: söka, hälsa på, undersöka, visitera)
Det är fortfarande en vacker semesterdestination och ni är alla välkomna att besöka den.
It is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
Han samtyckte till att Amnesty International och Röda korset skall få besöka fängelserna.
He agreed that Amnesty International and the Red Cross should visit the prisons.
Gruppen har för avsikt att besöka alla medlemsstater för att diskutera dessa frågor.
The group intends to visit all the Member States to discuss these issues.
Den franske presidenten gjorde rätt när han sa att han inte tänkte besöka olympiska spelen i Peking.
The French President was right to say he would not attend the Olympic Games in Beijing.
Europeiska politiker bör inte ge trovärdighet åt Olympiska spelen i Peking genom att besöka dem.
European politicians should not lend credibility to the Beijing Games by attending them.
Det blev jag själv också offer för när jag för några veckor sedan försökte besöka kongresser som arrangerades av oppositionspartier i Serbien.
I experienced this myself a couple of weeks ago when I tried to attend a few conferences of opposition parties in Serbia.
besöka (также: härma, imitera, erbjuda, titta på)
volume_up
to do [did|done] {глаг.}
Idag kan jag inte längre besöka Leila Zana på samma sätt som jag gjorde före tullunionen.
Today, I am no longer able to visit Leyla Zana, as I used to do before customs union.
Jag försökte göra vad jag kunde genom att besöka Irland förra veckan.
. - I tried to do my bit by visiting Ireland last week.
Kontakta den lokala specialistvården på orten du ska besöka innan du åker i väg.
You can do this by contacting the local specialist medical unit in the country you will be visiting before you leave home.
besöka (также: titta på, laga, ordna, upptäcka)
volume_up
to see [saw|seen] {глаг.}
Ingen har någonsin kommit för att besöka Saiwa, inte ens hennes egen familj.
Nobody has ever gone to see her, not even members of her family.
Som jag sade så hände allt det här för åtta år sedan när Margot Cameron kom för att besöka mig.
As I have said, this all happened eight years ago when Margot Cameron came to see me.
Har du kört den saken hela vägen hit för att besöka mig?
Did you ride that thing all the way out here to see me?
besöka (также: påkalla)
volume_up
to call on {глаг.}
Jag bestämde mig för att följa upp denna uppmaning direkt genom att besöka Myanmar den 15-16 maj.
I decided to follow up the call directly by visiting Burma on 15 and 16 May.
Vi vill också öka möjligheterna för Europaparlamentets ledamöter att besöka fängelser.
We call on the Member States to release funds to modernise prisons and to provide more suitable training for the police and prison staff.
Har rådet för avsikt att begära att Röda korset inom kort får besöka Magomed Khanbiev och de andra tillfångatagna personerna?
Will the Council call for the Red Cross to be allowed to visit the detainees and Mr Magomed Khanbiev as soon as possible?
besöka (также: komma hit)
volume_up
to come here {глаг.}

Синонимы (шведский) для "besöka":

besöka

шведские примеры использования для "besöka"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

SwedishJag har till exempel inte hört att han har för avsikt att besöka parlamentet.
For instance, I am not aware that he has any intention to address this Parliament.
SwedishHan visade stort mod genom att besöka oroshärdar för att försöka minska spänningarna.
He showed considerable courage in visiting trouble spots to try to defuse tensions.
SwedishAdvokater, Röda korset och humanitära organisationer är förbjudna att besöka stället.
Visits there by lawyers, the Red Cross and humanitarian organizations are forbidden.
SwedishSäg mig vilket annat land i världen som förbjuder påven att besöka det?
Tell me, which other country in the world prohibits the Pontiff from visiting it?
SwedishJag hoppas att den kommer att agera, och jag hoppas att den kommer att besöka regionen.
I hope it will go into action, and I hope there will be trips to the region.
SwedishTitta på vad som händer på vägarna genom att besöka en kontrollstation.
Go and have a look at what is happening on the roads by visiting a checkpoint.
SwedishNär jag började resa och besöka dessa museer, började jag lära mig mycket.
And so when I started traveling and going to these museums, I started learning a lot.
SwedishFör det första kommer ordförande Barroso och min kollega Louis Michel att besöka Khartoum.
First, President Barroso and my colleague Louis Michel will be going to Khartoum.
Swedish. – I eftermiddag kommer jag att besöka Le Syndicats stad i Vogeserna.
   .This afternoon, I will be in the town of Le Syndicat in the department of Vosges.
SwedishOch de av er som är intresserade kan besöka marshmallowchallenge.com.
And those of you who are interested may want to go to MarshmallowChallenge.com.
SwedishI mars skall Indiens cricketlag besöka Pakistan för första gången på tio år.
In March, India's cricket team will be visiting Pakistan for the first time in a decade.
Swedish. – I eftermiddag kommer jag att besöka Le Syndicats stad i Vogeserna.
. This afternoon, I will be in the town of Le Syndicat in the department of Vosges.
SwedishJosé Manuel Barroso och Margot Wallström kommer att besöka Köpenhamn på fredag.
Mr Barroso and Mrs Wallström will be visiting Copenhagen on Friday.
SwedishTornet...... som ni aldrig får besöka...... under några omständigheter.
The toWer...... Which you are never to enter...... under any circumstances.
SwedishJosé Manuel Barroso och Margot Wallström kommer att besöka Köpenhamn på fredag.
Mr Barroso and Mrs Wallström will be visiting Copenhagen on Friday.
SwedishAngående: Förbudet att besöka kubanska medborgare som sitter fängslade i Förenta staterna
Subject: Ban on visiting Cuban nationals imprisoned in the United States
SwedishJag ska faktiskt besöka den ryska ambassaden i morgon för att få mitt visum.
In fact, I am going to the Russian embassy tomorrow to get my visa.
SwedishAdvokaterna fick utkämpa en lång kamp för att ens få besöka fångarna.
The lawyers had a long fight to even be allowed through to the prisoners.
SwedishHan fick inte ens besöka FN-kommissionären för mänskliga rättigheter, Mary Robinson.
He was not even allowed to meet with Mary Robinson, the UN High Commissioner for Human Rights.
SwedishEn restaurang -- du vill kanske inte bara läsa om den, kanske vill du besöka den.
A restaurant -- you might not want to just read about it, maybe you want to go to the restaurant.