«přestavět» на английском

CS

«přestavět» перевод на английский

CS přestavět
volume_up
{глагол}

přestavět
volume_up
to rebuild {глаг.}
Nemůžete přestavět domovy a kanceláře bez cementu a skla, které jsou zakázané.
You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.
A je obzvláště důležité je přestavět pro soudní žaloby.
And it's especially important to rebuild them for lawsuits.
Takže co nyní potřebujeme je přestavět tyto hranice.
So, what's needed now is to rebuild these boundaries.
přestavět (также: proměnit, proměňovat, předělat, přeměnit)
volume_up
to convert {глаг.}
Určitě nehodláme přestavět existující krajinu na divokou přírodu, ale potřebujeme se veřejně zavázat k ochraně posledních zbývajících oblastí divoké přírody v Evropě.
We certainly do not intend to re-convert our existing landscapes into wild nature, but we need to publicly commit ourselves to preserving the last remaining wild areas of Europe.
přestavět (также: rekonstruovat)
přestavět (также: předělat)
volume_up
to redesign {глаг.}
Ale kdyby 300 miliónů lidí v USA udělali to samé, museli bychom přestavět spravodajský systém od hlavy až k patě.
But if 300 million people in the U.S. started doing this, we would have to redesign the entire intelligence system from the ground up.
Rozumíme tomu tak, že podle názoru Komise lze všechny přetrvávající problémy řešit, aniž že by bylo nutno aplikaci SIS II významně přestavět.
However, we understand that the view of the Commission is that all outstanding issues can be resolved without a major redesign of the SIS II application.
přestavět (также: reorganizovat)
volume_up
to reorganize {глаг.}
přestavět (также: opětovně vyvinout)
volume_up
to redevelop {глаг.}
přestavět (также: přeskupit)
volume_up
to rearrange {глаг.}

чешские примеры использования для "přestavět"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechDomácí zabezpečení znamená přestavět naše přirozenou obranyschopnost, uvést lidi do práce, obnovení našich přírodních zdrojů.
Hometown security means rebuilding our natural defenses, putting people to work, restoring our natural systems.
CzechTeď si musíme uvědomit, že můžeme přestavět a obnovit globální hospodářství, a myslím, že v tom musí Evropská unie hrát hlavní úlohu.
Now we need to see to it that we can restructure and recover the global economy, and I think that the European Union has an important and crucial role to play in that.
CzechKdybych se rozhodla přestavět starý dům tak, aby byl více energeticky efektivní, v takovém případě - čistě pro srovnání - se mi vrátí investice zhruba za 20 let.
Now, I probably would have upgraded the old house to be more energy-efficient, and in that case, it would take me more about 20 years to break even.
CzechPotřebujeme udržitelné řešení pro boj proti krizi a pokud to znamená, že musíme přestavět svět, potom ho budeme muset udělat mnohem spravedlivější, lidský a rozumný.
We need a sustainable solution for addressing the crisis, and if this means we have to reshape the world, then we will have to make it much more just, humane and rational.