«domov» на английском

CS

«domov» перевод на английский

volume_up
domov {м.р.}

CS domov
volume_up
{мужской род}

domov (также: domovina, domácnost, dům, rodina)
volume_up
home {имя существительное}
Vytváříme nové protokoly pro města – to je domov technických živin.
We're developing now protocols for cities -- that's the home of technical nutrients.
Řekla jsem, že domov je někdy pro děti nejnebezpečnějším místem.
I mentioned that the home is sometimes the most dangerous place for children.
Samozřejmě život takový není a matky často pracují mimo domov.
Of course, life is not like that and mothers often work outside the home.
domov
volume_up
habitat {имя существительное} [разговор.]
domov (также: krbová deska)
volume_up
hearthstone {имя существительное}

чешские примеры использования для "domov"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

CzechPředstavte si svět plný mozků a mnohem víc memů, než kolik může najít domov.
Imagine a world full of brains and far more memes than can possibly find homes.
CzechMnoho jednotlivců, i z obce blízko mého bydliště, zůstává stále mimo svůj domov.
Many individuals, even in the village down the road from me, are still out of their homes.
CzechVíce než 600 vysídlených osob přišlo o svůj domov i osobní majetek.
There are more than 600 displaced persons who have lost their homes and personal possessions.
CzechPo čtyřiceti letech pochopitelně hnijí, nikdo je neopravuje a lidé přicházejí o domov.
When these inevitably rot, after 40 years' service, nothing is done to repair them and homes are lost.
CzechNáš domov je plný důkazů, a taky hmoty a energie.
Our location is saturated with evidence, and also with matter and energy.
CzechKromě toho více než 5 milionů lidí přišlo o svůj domov.
In addition, more than 5 million people have lost their homes.
CzechJe samosebou zřejmé, že pokud opustíte domov a jste k dispozici zaměstnavateli, jde o pracovní dobu.
It is self-evidently working time once you leave your house and made yourself available to your employer.
CzechJe zde mnoho bezdomovců a ti, kdo domov mají, se mačkají ve shnilých budovách, kde spolu žije až pět rodin.
Many are homeless, and those with homes are packed into rotting buildings with up to five families.
CzechChceme nové přistěhovalce, kteří nemají domov ani zaměstnání?
CzechEvropský domov musí být domovem bezpečným pro děti.
CzechPřed rokem zemřelo více než tisíc lidí během protestů souvisejících s volbami a 350 000 ztratilo domov.
A year ago, over a thousand people died during protests linked to the elections and 350 000 people fled their homes.
CzechZemětřesení, které 12. ledna 2010 zasáhlo Haiti, způsobilo přibližně 222 750 a připravilo téměř 2 miliony lidí o domov.
On 12 January 2010, the earthquake which struck Haiti caused approximately 222 750 deaths and made almost 2 million people homeless.
CzechV aktualizovaných zprávách se hovoří o 22 000 mrtvých, 40 000 pohřešovaných, stovkách tisících raněných a jednom milionu lidí, kteří přišli o domov.
Up-to-date reports speak of 22 000 dead, 40 000 missing, hundreds of thousands injured and one million homeless.
CzechTento konflikt mnohým obyvatelům Kypru vzal jejich domov a zatím neexistuje žádná naděje na vyřešení tohoto stavu bezpráví.
This conflict has cost many inhabitants of Cyprus their homes and so far, it offers no hope of a solution to this unlawful state of affairs.
CzechJe tedy důležité identifikovat a co možná nejvíce odškodnit všechny ty, kdo přišli o členy rodiny, domov a obživu.
It is important, therefore, to identify and compensate, as far as possible, all those who have lost family members, their homes and their livelihoods.
CzechJmenuje se "Domov".
CzechVíce než milion obyvatel Pobřeží slonoviny muselo opustit svůj domov a mnozí uprchlíci stále hledají přístřeší v sousedních zemích.
Over a million inhabitants of Côte d'Ivoire have had to leave their homes, and many refugees are still seeking shelter in neighbouring countries.
CzechTím se keňská krize, která již trvala více než rok a vyžádala si kolem 1 000 obětí a 350 000 lidí připravila o domov, ještě více vyhrotila.
This exacerbated the crisis in Kenya, which had already lasted for over a year and which had claimed around 1 000 victims and left 350 000 people homeless.