вьетнамский | Фразы - Путешествия | Флирт

Флирт - Разговор

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Anh/Em ngồi/đứng cùng em/anh được không?
Как спросить, можно ли присесть рядом с ним/ней за столом или барной стойкой
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Cho anh/em mời em/anh một ly nhé?
Как спросить, можете ли Вы купить кому-либо выпить
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Em/Anh có hay đến đây không?
лёгкая беседа
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Anh/Em làm nghề gì?
лёгкая беседа
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Anh/Em có muốn nhảy cùng em/anh không?
Как спросить кого-то, хочет ли он/она потанцевать
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Chúng ta ra ngoài cho thoáng đi?
Как спросить, хочет ли он/она выйти на улицу с Вами
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Em/Anh có muốn đi chỗ khác không?
Как спросить кого-то, хочет ли он/она пойти в другое место
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Chúng ta đi đi!
Как попросить кого-то уйти с Вами в другое место
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Mình về chỗ anh/em hay chỗ em/anh?
Как спросить у другого, у кого Вы проведёте ночь
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Em/Anh có muốn về nhà anh/em xem phim không?
Как пригласить другого посмотреть кино у Вас дома
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Tối nay em/anh đã có kế hoạch gì chưa?
Как намёком пригласить на свидание
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Khi nào chúng mình cùng đi ăn trưa/ăn tối nhé?
Как пригласить на свидание
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Anh/Em có muốn đi uống một ly cà phê không?
Как спросить, хотел бы другой провести вместе время, чтобы получше узнать ддруг друга
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Để anh/em đưa em/anh về nhé?
Показать, что Вы заинтересованы в продолжении вечера
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Khi nào chúng mình lại đi chơi tiếp nhé?
Спросить насчёт следующего свидания
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Cảm ơn anh/em vì một buổi tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!
Вежливое завершение этого вечера
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Anh/Em có muốn vào nhà uống một ly cà phê không?
Как пригласить человека к себе домой

Флирт - Как делать комплименты

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Anh thật đẹp trai!/Em thật (xinh) đẹp!
Как сделать комплимент по поводу внешнего вида
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Anh/Em thật hài hước!
Как похвалить чувство юмора человека
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Anh/Em có đôi mắt thật đẹp!
Как сделать комплимент глазам человека
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Anh/Em nhảy đẹp quá!
Как сделать комплимент чьим-то танцевальным навыкам
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Anh/Em mặc cái áo/váy này rất đẹp!
Как сделать комплимент чьему-то чувству стиля/фигуре
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Cả ngày hôm nay anh/em chỉ nghĩ đến em/anh!
Как показать, что Вам очень нравится человек
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Nói chuyện với anh/em rất vui!
Как сделать комплимент в конце разговора

Флирт - Как сказать нет

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Tôi không có hứng thú.
Как вежливо отказать
别烦我。(bié fán wǒ.)
Để tôi yên.
Как прямо отказать
滚!(gǔn!)
Đi đi!/Biến đi!
Как грубо отказать
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Đừng đụng vào tôi!
Как сказать нет попыткам человека Вас потрогать
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Bỏ tay ra khỏi người tôi!
Как дать понять, что человек не должен к Вам прикасаться