румынский | Фразы - Путешествия | Проживание

Проживание - Поиск

Kie mi povas trovi ___?
Cum pot ajunge la ___ ?
Как спросить совета в поиске жилья
...ĉambron por lui?
...o cameră liberă?
Вид жилья
...gastejon?
...o gazdă?
Вид жилья
...hotelon?
... un hotel?
Вид жилья
...liton kaj matenmanĝon?
... o cameră de oaspeți?
Вид жилья
...kampadejon?
... un loc de campat?
Вид жилья
Kiel estas la prezoj tie?
Cum sunt prețurile acolo?
Как узнать информацию насчёт цен

Проживание - Бронирование

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Aveți camere libere?
Как узнать, есть ли свободные комнаты
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Cât costă o cameră pentru ___ persoane?
Как узнать цену номера
Mi ŝatus rezervi ___.
Aș dori să rezerv ___.
Бронирование определённой комнаты.
... duoblan ĉambron.
... o cameră dublă.
Комната на двоих
... solan ĉambron.
... o cameră de o persoană.
Комната на одного человека
... ĉambron por ___ personoj.
... o cameră pentru ___ persoane.
Комната для n-го количества человек.
... nefumantan ĉambron.
... o cameră pentru nefumători.
Комната для некурящих
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Как попросить комнату с дополнительными удобствами
... duobla lito.
... cu un pat dublu
Кровать для двоих
... apartaj litoj.
... paturi separate.
Отдельные кровати
... balkono.
... un balcon.
... apuda banĉambro.
... cu baie adiacentă.
Комната с отдельной ванной комнатой
... vido sur oceano.
... cu vedere la ocean.
Комната с видом на океан
... ekstra lito.
... un pat suplimentar.
Как попросить дополнительную кровать в номер
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.
Бронирование комнаты на определённый период
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?
Как попросить комнату для людей с ограниченными возможностями
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo cameră specială?
Как попросить специальную комнату для аллергиков
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Pot să văd camera înainte?
Как попросить посмотреть комнату до бронирования
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Micul dejun este inclus?
Как спросить, входит ли в эту цену завтрак
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Как спросить, включены ли в стоимость полотенца и постельное бельё
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Sunt permise animalele de companie?
Как спросить, разрешается ли держать домашних животных
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Aveți loc de parcare/garaj?
Как узнать, где можно парковать машину
Ĉu vi havas monŝrankon?
Aveți un seif?
Как узнать, куда можно положить ценные вещи

Проживание - Пребывание

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Unde este camera ___ ?
Как узнать, где находится определённая комната
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Cheia pentru camera ___, vă rog!
Как попросить ключ от вашей комнаты
Ĉu iu petis min?
Aveți vreun mesaj pentru mine?
Как узнать, нет ли для Вас сообщений
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Cum mă pot înscrie la excursie?
Как спросить, где можно забронировать место для экскурсии
Kie mi povas fari telefonon?
Unde pot da un telefon?
Как спросить, где таксофон
Kiam estas matenmanĝo servita?
La ce oră se servește micul dejun?
Как спросить, когда подают завтрак
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Как попросить разбудить Вас звонком
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Как попросить вызвать такси
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Mă pot conecta la internet aici?
Как узнать, есть ли здесь интернет-соединение
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?
Как попросить рекомендации по выбору ресторана
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?
Как попросить сделать уборку в комнате
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.
Как попросить, чтобы комнату убрали позже
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?
Как попросить дополнительные предметы в комнату
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Puteți să duceți aceasta la spălătorie?
Как попросить почистить определённый предмет одежды
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Aș dori să achit factura, vă rog.
Как сообщить, что Вы уезжаете и хотели бы расплатиться по счёту
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Chiar ne-am simțit bine aici.
Как дать отелю хороший отзыв в конце вашего пребывания

Проживание - Жалобы

Mi ŝatus alian ĉambron.
Aș dori o altă cameră.
Как попросить другую комнату
La hejtado ne funkcias.
Căldura nu funcționează.
Как сообщить, что батарея не работает
La klimatizilo ne funkcias.
Aerul condiționat nu funcționează.
Как сообщить, что кондиционер сломан
La ĉambro estas tre bruema.
Camera este foarte gălăgioasă.
Как пожаловаться на шум
La ĉambro odoras malbonan.
Camera miroase urât.
Как сообщить о плохом запахе
Mi petis nefumanton ĉambron.
Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Жалоба
Mi petis ĉambron kun vido.
Am solicitat o cameră cu vedere.
Жалоба
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Cheia mea nu funcționează.
Как сообщить, что это не тот ключ
La fenestro ne malfermas.
Fereastra nu se deschide.
Как сообщить, что окно невозможно открыть
La ĉambro ne estis purigita.
Camera nu a fost curățată.
Как пожаловаться, что в комнате грязно
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Жалоба
Ne estas varma akvo.
Nu este apă caldă.
Жалоба
Mi ne ricevis mian telefonon.
Nu am primit apelul de trezire.
Жалоба
La fakturo estas tro ŝargita
Factura este prea mare.
Жалоба
Mia najbaro estas tro laŭta.
Vecinul meu este prea gălăgios.
Жалоба