китайский | Фразы - Путешествия | Питание

Питание - На входе

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Как зарезервировать столик.
_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Как попросить столик.
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Как спросить, можете ли Вы расплатиться кредитной картой
Vejeteryan yemekleriniz var mı?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Как спросить, есть ли еда для вегетарианцев
Helal yemekleriniz var mı?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Как спросить, есть ли кошерная пища
Helal yemekleriniz var mı?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Как спросить, есть ли халяльная еда
Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Вы бы хотели смотреть игру во время еды или после

Питание - Как сделать заказ

Menüyü görebilir miyim lütfen?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Как попросить меню
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Как сказать официанту, что Вы готовы заказывать
Menüde neyi tavsiye edersiniz?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Как попросить официанта посоветовать что-либо из меню
Bir spesyaliteniz var mı?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Как спросить, есть ли здесь фирменное блюдо
Yerli bir spesyaliteniz var mı?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Как спросить, предлагает ли ресторан местное фирменное блюдо
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Как сообщить, что у Вас аллергия на определённые ингредиенты
Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker var mı?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Как узнать, есть ли сахар или углеводы в продукте
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Как сообщить официанту, что Вы не едите определённые ингредиенты
_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Заказ определённого блюда
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Заказ лёгких закусок
salata
沙拉(shālā)
блюдо
çorba
汤(tāng)
блюдо
et
肉(ròu)
еда
domuz eti
猪肉(zhūròu)
вид мяса
dana
牛肉(niúròu)
вид мяса
tavuk
鸡肉(jīròu)
вид мяса
Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Как сообщить официанту о ваших предпочтениях в приготовлении мяса.
deniz ürünü
海鲜(hǎixiān)
еда
balık
鱼(yú)
еда
makarna
意大利面(yìdàlì miàn)
блюдо
tuz
盐(yán)
biber
胡椒(hújiāo)
hardal
芥末(jièmò)
ketçap
番茄酱(fānqié jiàng)
ekmek
面包(miànbāo)
tereyağı
黄油(huángyóu)
Tekrar alabilir miyim lütfen?
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Как попросить добавку
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Как попросить не накладывать больше еду/не доливать напиток
Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Как попросить заказать десерт
Biraz __ almak istiyorum lütfen.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Как заказать десерт
dondurma
冰淇淋(bīngqílín)
десерт (desert)
pasta
蛋糕(dàngāo)
десерт
çikolata
巧克力(qiǎokèlì)
десерт
çörek
饼干(bǐnggān)
десерт
Afiyet olsun!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Как пожелать приятного аппетита

Питание - Заказ напитков

_[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Заказ напитков
bir maden suyu
带气的水(dài qì de shuǐ)
напиток
bir normal su
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
напиток
bir bira
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
напиток
bir şişe şarap
一瓶酒(yī píng jiǔ)
напиток
bir kahve
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
напиток
birçay
一杯茶(yībēi chá)
напиток
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Спросить о содержании алкоголя в напитке

Питание - Оплата

Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Как сказать, что Вы хотите расплатиться
Bölüşmek istiyoruz.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Как сообщить официанту, что каждый в компании хотел бы заплатить за собственый заказ
Ben herşeyi ödiycem.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Как сообщиь официанту, что Вы заплатите за всех в компании
Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Как пригласить другого человека на обед/ужин, за который Вы заплатите
Üstü kalsın.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Как сказать официанту, чтобы он оставил себе деньги на чаевые.
Yemek lezzetliydi!
太美味了!(tài měiwèile!)
Как похвалить блюдо
Şefe övgülerimi iletin.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Как похвалить блюдо

Питание - Жалобы

Yemeğil soğuk.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Как пожаловаться на то, что еда холодная
Bu iyi pişmemiş.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Еду мало готовили.
Bu fazla pişmiş.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Еду слишком долго готовили
Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Как сообщить, что Вы не заказывали поданное блюдо.
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Как сообщить, что вино испортилось
Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Как пожаловаться на долгое ожидание заказа.
Bu içecek soğuk değil.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Пожаловаться на то, что напиток недостаточно холодный
İçeceğimin tadı bir garip.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Как заметить, что у напитка странный вкус
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Как заметить, что Вам принесли напиток со льдом, хотя Вы заказывали без него.
Bir tabak eksik.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Как заметить, что ваш заказ выполнен не полностью
Bu temiz değil.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Как заметить, что ваша посуда грязная.

Питание - Аллергия

Bunda __ var mı?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Как спросить, есть ли в блюде ингредиенты, на которые у Вас аллергия
Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Как попросить, чтобы ингредиенты, на которые у Вас аллергия, не включали в блюдо
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı çantamdan bulun.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Как сообщить людям, что у Вас аллергия и попросить их дать Вам лекарство при крайней необходимости
fındık/fıstık
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Аллергия на продукты
susam/ayçiçeği
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Аллергия на продукты
yumurta
鸡蛋(jīdàn)
Аллергия на продукты
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Аллергия на продукты
un/buğday
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Аллергия на продукты
süt/laktoz/süt ürünleri
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Аллергия на продукты
gluten
面筋(miànjīn)
Аллергия на продукты
soy
豆类(dòu lèi)
Аллергия на продукты
kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Аллергия на продукты
mantar
蘑菇(mógū)
Аллергия на продукты
meyva/kiwi/hindistan cevizi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Аллергия на продукты
frenk soğanı/soğan/sarımsak
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Аллергия на продукты
alkol
酒精(jiǔjīng)
Аллергия на продукты