вьетнамский | Фразы - Путешествия | Питание

Питание - На входе

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Tôi muốn đặt một bàn cho _[số người]_ vào _[giờ]_.
Как зарезервировать столик.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Cho tôi một bàn _[số người]_.
Как попросить столик.
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Как спросить, можете ли Вы расплатиться кредитной картой
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Nhà hàng có món chay không?
Как спросить, есть ли еда для вегетарианцев
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Nhà hàng có món ăn Do Thái không?
Как спросить, есть ли кошерная пища
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Nhà hàng có món ăn Hồi Giáo không?
Как спросить, есть ли халяльная еда
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ở đây có TV để xem thể thao không? Chúng tôi muốn xem trận ___.
Вы бы хотели смотреть игру во время еды или после

Питание - Как сделать заказ

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Cho tôi xem thực đơn/menu được không?
Как попросить меню
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Làm ơn cho chúng tôi gọi món.
Как сказать официанту, что Вы готовы заказывать
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Trong menu/thực đơn có món nào ngon, bạn có thể giới thiệu được không?
Как попросить официанта посоветовать что-либо из меню
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Nhà hàng có món đặc sản nào không?
Как спросить, есть ли здесь фирменное блюдо
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Nhà hàng có món đặc sản địa phương nào không?
Как спросить, предлагает ли ресторан местное фирменное блюдо
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Tôi bị dị ứng (với) ___. Món này có ___ không?
Как сообщить, что у Вас аллергия на определённые ингредиенты
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tôi bị tiểu đường. Món này có đường hay carbohydrate không?
Как узнать, есть ли сахар или углеводы в продукте
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Tôi không ăn ___. Món này có ___ không?
Как сообщить официанту, что Вы не едите определённые ингредиенты
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Cho tôi món _[tên món]_.
Заказ определённого блюда
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Cho tôi gọi món khai vị.
Заказ лёгких закусок
沙拉(shālā)
xa lát
блюдо
汤(tāng)
súp
блюдо
肉(ròu)
thịt
еда
猪肉(zhūròu)
thịt lợn
вид мяса
牛肉(niúròu)
thịt bò
вид мяса
鸡肉(jīròu)
thịt gà
вид мяса
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Tôi muốn món thịt nấu tái/vừa/chín kĩ.
Как сообщить официанту о ваших предпочтениях в приготовлении мяса.
海鲜(hǎixiān)
hải sản
еда
鱼(yú)
еда
意大利面(yìdàlì miàn)
mỳ Ý
блюдо
盐(yán)
muối
胡椒(hújiāo)
hạt tiêu
芥末(jièmò)
mù tạc
番茄酱(fānqié jiàng)
tương cà chua
面包(miànbāo)
bánh mỳ
黄油(huángyóu)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Cho tôi xin một cốc nữa.
Как попросить добавку
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Thế là được/đủ rồi. Cảm ơn bạn!
Как попросить не накладывать больше еду/не доливать напиток
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Cho chúng tôi gọi món tráng miệng với.
Как попросить заказать десерт
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Làm ơn cho tôi món ___.
Как заказать десерт
冰淇淋(bīngqílín)
kem
десерт (desert)
蛋糕(dàngāo)
bánh (kem)
десерт
巧克力(qiǎokèlì)
sô cô la
десерт
饼干(bǐnggān)
bánh quy
десерт
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Chúc bạn ăn ngon miệng!
Как пожелать приятного аппетита

Питание - Заказ напитков

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Làm ơn cho tôi _[tên đồ uống]_.
Заказ напитков
带气的水(dài qì de shuǐ)
một ly nước xô-đa
напиток
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
một ly nước khoáng (không có ga)
напиток
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
một ly/chai/lon (glass/bottle/can) bia
напиток
一瓶酒(yī píng jiǔ)
một chai rượu vang
напиток
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
một ly cà phê
напиток
一杯茶(yībēi chá)
một tách trà
напиток
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Tôi không uống được rượu. Đồ uống này có cồn không?
Спросить о содержании алкоголя в напитке

Питание - Оплата

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Làm ơn cho chúng tôi thanh toán.
Как сказать, что Вы хотите расплатиться
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Cho chúng tôi tính tiền riêng.
Как сообщить официанту, что каждый в компании хотел бы заплатить за собственый заказ
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Hãy gộp hóa đơn để tôi trả tiền chung.
Как сообщиь официанту, что Вы заплатите за всех в компании
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Chúng ta đi ăn trưa/tối nhé, tôi mời.
Как пригласить другого человека на обед/ужин, за который Вы заплатите
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Không cần trả lại đâu.
Как сказать официанту, чтобы он оставил себе деньги на чаевые.
太美味了!(tài měiwèile!)
Đồ ăn rất ngon!
Как похвалить блюдо
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Cho chúng tôi gửi lời khen tới bếp trưởng.
Как похвалить блюдо

Питание - Жалобы

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Đồ ăn của tôi bị nguội.
Как пожаловаться на то, что еда холодная
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Món này chưa được nấu kĩ.
Еду мало готовили.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Món này bị chín quá.
Еду слишком долго готовили
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Tôi không gọi món này mà gọi ___.
Как сообщить, что Вы не заказывали поданное блюдо.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Rượu này bị hỏng rồi.
Как сообщить, что вино испортилось
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Chúng tôi gọi đồ được 30 phút rồi.
Как пожаловаться на долгое ожидание заказа.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Đồ uống của tôi không được lạnh.
Пожаловаться на то, что напиток недостаточно холодный
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Đồ uống của tôi có vị lạ.
Как заметить, что у напитка странный вкус
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Tôi gọi đồ uống không có đá cơ mà?
Как заметить, что Вам принесли напиток со льдом, хотя Вы заказывали без него.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Vẫn còn thiếu một món của chúng tôi.
Как заметить, что ваш заказ выполнен не полностью
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Đĩa/Dao dĩa... (plate/cutlery...) của tôi không sạch.
Как заметить, что ваша посуда грязная.

Питание - Аллергия

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Món này có ___ không?
Как спросить, есть ли в блюде ингредиенты, на которые у Вас аллергия
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Cho tôi món này nhưng đừng cho ___ có được không?
Как попросить, чтобы ингредиенты, на которые у Вас аллергия, не включали в блюдо
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Nếu tôi bị dị ứng đồ ăn, làm ơn lấy thuốc tôi để trong túi/túi áo quần.
Как сообщить людям, что у Вас аллергия и попросить их дать Вам лекарство при крайней необходимости
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
các loại hạt/lạc
Аллергия на продукты
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
vừng/hạt hướng dương
Аллергия на продукты
鸡蛋(jīdàn)
trứng
Аллергия на продукты
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
hải sản/cá/động vật có vỏ/tôm
Аллергия на продукты
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
bột/lúa mì
Аллергия на продукты
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
sữa/lactose/các sản phẩm bơ sữa
Аллергия на продукты
面筋(miànjīn)
gluten
Аллергия на продукты
豆类(dòu lèi)
đậu nành
Аллергия на продукты
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
các cây họ đậu/đậu Hà Lan/đậu/ngô
Аллергия на продукты
蘑菇(mógū)
các loại nấm
Аллергия на продукты
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
hoa quả/kiwi/dừa
Аллергия на продукты
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
hẹ/hành/tỏi
Аллергия на продукты
酒精(jiǔjīng)
rượu bia
Аллергия на продукты