китайский | Фразы - Путешествия | Компьютер

Компьютер - Пуск

نسخ
复制(fùzhì)
قص
剪切(jiǎn qiè)
لصق
粘贴(zhāntiē)
خط عريض
粗体(cū tǐ)
خط مائل
斜体(xiétǐ)
تحته خط
下划线(xiàhuáxiàn)
خط
字体(zìtǐ)
حجم الخط
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
تصفية
筛选(shāixuǎn)
تصنيف من أ-ي
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
خلية
单元格(dānyuán gé)
رسام الصيغة
格式刷(géshì shuā)
ملء
填充(tiánchōng)
الحدود
边缘(biānyuán)

Компьютер - Кнопки "Office"

جديد
新建(xīnjiàn)
فتح
打开(dǎkāi)
حفظ
保存(bǎocún)
حفظ باسم
另存为(lìngcún wèi)
طباعة
打印(dǎyìn)
تراجع
撤销(chèxiāo)
إعادة
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
إدراج
插入(chārù)
حذف
删除(shānchú)
إعادة تسمية
重命名(chóng mìngmíng)
استبدال
替换(tìhuàn)
إغلاق
关闭(guānbì)
إلغاء
取消(qǔxiāo)
صف
行(háng)
عمود
栏(lán)
استعراض قبل الطباعة
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
تصغير
最小化(zuìxiǎo huà)
استعادة
恢复(huīfù)

Компьютер - Вставить

جدول
表格(biǎogé)
صورة
图片(túpiàn)
مخطط
图表(túbiǎo)
مربع نص
文本框(wénběn kuāng)
رأس وأسفل الصفحة
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
شكل
形状(xíngzhuàng)
فاصل الصفحة
分页符(fēnyè fú)

Компьютер - Формат страницы

علامة تبويب
标签(biāoqiān)
الهوامش
页边距(yè biān jù)
ضبط منطقة الطباعة
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Компьютер - Ссылки

إدراج حاشية
插入脚注(chārù jiǎozhù)
ادراج حاشية
插入索引(chārù suǒyǐn)

Компьютер - Проверить

الأخطاء الإملائية والنحوية
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
ضبط اللغة
设定语言(shè dìng yǔyán)
ترجمة
翻译(fānyì)
عدد الكلمات
字数统计(zìshù tǒngjì)
البالونات
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Компьютер - Просмотр

المسطرة
标尺(biāochǐ)