шведский | Фразы - Путешествия | Компьютер

Компьютер - Пуск

Kopiuj
Kopiera
Wytnij
Klipp ut
Wklej
Klistra in
Pogrubienie
Fetstil
Kursywa
Kursivstil
Podkreślenie
Stryka under
Czcionka
Teckensnitt
Rozmiar czcionki
Teckenstorlek
Filtr
Filtrera
Sortuj od A do Z
Sortera A till Ö
Komórka
Cell
Malarz formatów
Överför formattering
Wypełnienie
Fyll
Obramowanie
Kantlinjer

Компьютер - Кнопки "Office"

Nowy
Nytt
Otwórz
Öppna
Zapisz
Spara
Zapisz jako
Spara som
Drukuj
Skriv ut
Cofnij
Ångra
Ponów
Gör om
Wstaw
Infoga
Usuń
Ta bort
Zmień nazwę
Ändra namn
Zamień
Ersätt
Zamknij
Stäng
Anuluj
Avbryt
Wiersz
Rad
Kolumna
Kolumn
Podgląd wydruku
Förhandsgranska utskrift
Minimalizuj
Minimera
Przywróć
Återställ

Компьютер - Вставить

Tabela
Tabell
Obraz
Bild
Wykres
Diagram
Pole tekstowe
Textruta
Nagłówek/Stopka
Sidhuvud och sidfot
Kształt
Forma
Podział strony
Sidbrytning

Компьютер - Формат страницы

Karta
Flik
Marginesy
Marginaler
Ustaw obszar wydruku
Ange utskriftsområde

Компьютер - Ссылки

Wstaw przypis
Infoga fotnot
Wstaw indeks
Infoga index

Компьютер - Проверить

Pisownia i gramatyka
Språkkontroll
Ustaw język
Ange språk
Przetłumacz
Översätt
Statystyka wyrazów
Antal ord
Dymki
Pratbubblor

Компьютер - Просмотр

Linijka
Linjal