тайский | Фразы - Путешествия | Здоровье

Здоровье - Неотложная помощь

I need to go to the hospital.
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Как попросить, чтобы Вас доставили в больницу
I feel sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I need to see a doctor immediately!
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Как просить о срочной медицинской помощи
Help!
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Как кричать о помощи
Call an ambulance!
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Как потребовать скорую помощь

Здоровье - У доктора

It hurts here.
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Как показать, где болит
I have a rash here.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Как показать, где у Вас сыпь.
I have a fever.
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Как сообщить, что у Вас температура.
I have a cold.
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Как сообщить, что у Вас простуда
I have a cough.
ฉันไอ (Chan I.)
Как сообщить, что у Вас кашель
I am tired all the time.
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Как сообщить, что последнее время Вы все время чувствуете усталость
I feel dizzy.
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Как сообщить о головокружении.
I don't have any appetite.
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Как сообщить об отсутствии аппетита
I can't sleep at night.
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Как сообщить, что ночью Вы не можете уснуть.
An insect bit me.
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Как предположить, что Вы плохо чувствуете себя из-за укуса насекомого
I think it's the heat.
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Как предположить, что Вы плохо чувствуете себя из-за жары
I think that I have eaten something bad.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Как предположить, что Вы плохо чувствуете себя из-за испорченного продукта
My _[body part]_ hurts.
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Как сообщить, какя часть тела болит.
I can't move my _[body part]_.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Как сообщить, какая часть тела не двигается
... head ...
...หัว...(hua)
Часть тела
... stomach ...
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Часть тела
... arm ...
...แขน... (kan)
Часть тела
... leg ...
...ขา... (kha)
Часть тела
... chest ...
...หน้าอก... (na-aok)
Часть тела
... heart ...
...หัวใจ... (hua-jai)
Часть тела
... throat ...
...คอ... (kor)
Часть тела
... eye ...
...ตา... (ta)
Часть тела
... back ...
...หลัง...(lung)
Часть тела
... foot ...
...เท้า... (tao)
Часть тела
... hand ...
...แขน...(kan)
Часть тела
... ear ...
...หู...(hoo)
Часть тела
... bowels ...
...ลำไส้... (lum sai)
Часть тела
... tooth ...
...ฟัน... (fun)
Часть тела
I have diabetes.
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Как сообщить, что у Вас диабет.
I have asthma.
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Как сообщить, что у Вас астма.
I have a heart condition.
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Как сообщить, что у Вас больное сердце.
I'm pregnant.
ฉันท้อง (Chan tong.)
Как сообщить о вашей беременности.
How many times a day should I take this?
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Как спросить о дозировке лекарства
Is it contagious?
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Как спросить, передаётся ли инфекция другим людям
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Как спросить, можете ли Вы продолжать чем-то заниматься, несмотря на вашу болезнь
Here are my insurance documents.
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Как показать ваши документы со страховкой
I don't have health insurance.
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Как объяснить, что у Вас нет медицинской страховки.
I need a sick note.
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Как попросить у врача справку о том, что Вы больны
I feel a bit better.
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Как сообщить, что ваше состояние улучшилось
It has gotten worse.
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Как сообщить, что ваше состояние ухудшилось
It's the same as before.
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Как сообщить, что ваше состояние осталось таким же

Здоровье - Аптека

I would like to buy some___.
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Как спросить об определённом товаре
painkillers
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Лекарство
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
Лекарство
aspirin
แอสไพริน (aspirin)
Лекарство
insulin
อินซูลิน (insulin)
Лекарство
ointment
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Лекарство
sleeping pills
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Лекарство
sanitary pads
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Медицинский товар
disinfectant
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Медицинский товар
band aids
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Медицинский товар
bandages
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Медицинский товар
birth control pills
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Медицинский товар
condoms
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Другие товары
sun protection
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Другие товары

Здоровье - Аллергия

I'm allergic to ___.
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Как сообщить, что у Вас аллергия.
pollen
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Аллергия
animal hair
ขนสัตว์ (kon sud)
Аллергия на животных
bee stings/wasp stings
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Аллергия на насекомых
dust mites
ตัวเห็บ (tua heb)
Аллергия
mold
รา (ra)
Аллергия
latex
ยางดิบ (yang dib)
Аллергия
penicillin
เพนิซิลิน (penicilin)
Аллергия на лекарства
nuts/peanuts
ถั่ว (tua)
Аллергия на продукты
sesame seeds/sunflower seeds
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Аллергия на продукты
egg
ไข่ (kai)
Аллергия на продукты
seafood/fish/shellfish/shrimps
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Аллергия на продукты
flour/wheat
แป้ง (pang)
Аллергия на продукты
milk/lactose/dairy
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Аллергия на продукты
gluten
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Аллергия на продукты
soy
ถั่วเหลือง (tua leung)
Аллергия на продукты
leguminous plants/beans/peas/corn
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Аллергия на продукты
mushrooms
เห็ด (hed)
Аллергия на продукты
fruit/kiwi/coconut
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Аллергия на продукты
ginger/cinnamon/coriander
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Аллергия на продукты
chives/onions/garlic
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Аллергия на продукты
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Аллергия на продукты