тайский | Фразы - Путешествия | В пути

В пути - Местонахождение

Jag har gått vilse.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Вы не понимаете, где находитесь
Kan du visa mig var det är på kartan?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Как спросить местонахождение по карте
Var kan jag hitta___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Как спросить о местонахождении определённого объекта
... en toalett?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
комната
... en bank/ett växlingskontor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
здание
... ett hotell?
...โรงแรม? (rong ram?)
здание
... en bensinstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
сооружение
... ett sjukhus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
здание
... ett apotek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
здание
... ett varuhus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
здание
... ett snabbköp?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
здание
... busshållplatsen?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
место
... tunnelbanestationen?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
место
... en turistinformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
здание
... en bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
место
Hur tar jag mig till___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Как спросить дорогу к определённому месту
... centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
определённое место
... tågstationen?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
определённое место
... flygplatsen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
определённое место
... polisstationen?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
определённое место
... den [nationalitet] ambassaden?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
посольство определённой страны
Kan du rekommendera några bra___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Как попросить рекомендации насчёт определённого места
... barer?
...บาร์? (...bar?)
место
... kaféer?
...คาเฟ่? (...cafe?)
место
... restauranger?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
место
... nattklubbar?
...ผับ? (...pub?)
место
... hotell?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
место
... turistattraktioner?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
место
... historiska platser?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
место
... museum?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
место

В пути - Направления

Sväng vänster.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Как показать дорогу
Sväng höger.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Как показать дорогу
Gå rakt fram.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Как показать дорогу
Gå tillbaka.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Как показать дорогу
Stanna.
หยุด (yhood)
Как показать дорогу
Gå mot ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Как показать дорогу
Gå förbi___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Как показать дорогу
Titta efter___.
ระวัง___ (rawang____.)
Как показать дорогу
nerförsbacke
ลงเขา (long kao)
Как показать дорогу
uppförsbacke
ขึ้นเขา (kuen kao)
Как показать дорогу
korsning
สี่แยก (see yak)
Общий ориентир, чтобы объяснить дорогу
trafikljuset
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Общий ориентир, чтобы объяснить дорогу
park
จอดรถ (jord-rod)
Общий ориентир, чтобы объяснить дорогу

В пути - Автобус/поезд

Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Как узнать, где касса продажи билетов
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Как купить билет до определённого населёного пункта
... enkelbiljett ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
билет в одну сторону
... tur- och returbiljett ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
билет в обе стороны
... första klass/andra klassbiljett ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
билет в первый/во второй класс
... dags/dygnsbiljett ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
билет, который можно использовать целый день
... veckobiljett ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
билет, который можно использовать целую неделю
... ett månadskort ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
билет, который можно использовать целый месяц
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Ка узнать цену билета до определённого населённого пункта
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Как забронировать определённое место
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Как спросить, останавливается ли автобус или поезд в определённом населённом пункте
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Как спросить про время поездки
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Как спросить о времени отправления автобуса/поезда
Är den här platsen ledig?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Как уточнить, свободно ли ещё это место
Det där är min plats.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Как сообщить, что Вы уже сидели на этом месте или Вы его забронировали

В пути - Знаки

öppet
เปิด (perd)
Магазин открыт
stängt
ปิด (pid)
Магазин закрыт
ingång
ทางเข้า (tang kao)
Знак, указывающий на вход
utgång
ทางออก (tang-ork)
Знак, указывающий на выход
tryck
ผลัก (pluk)
drag
ดึง (deung)
herrar
ผู้ชาย (pu-chy)
Туалет для мужчин
damer
ผู้หญิง (pu-ying)
Туалет для женщин
upptaget
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
В отеле нет свободных мест/туалет занят
ledigt
ว่าง (wang)
В отеле есть свободные комнаты/туалет свободен

В пути - Такси

Har du taxinumret?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Как попросить номер такси
Ta mig till __ [destination] __, tack.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Как сказать таксисту, куда вам нужно ехать.
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Как узнать стоимость поездки на такси
Kan du vänta här en stund?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Как попросить таксиста подождать, пока Вы решаете свои вопросы
Följ den där bilen!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Используется секретным агентом

В пути - Прокат автомобилей

Var hittar jag en hyrbilsfirma?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Как спросить, где можно взять машину напрокат
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Как уточнить, какую машину Вы хотите взять напрокат
... för en dag/en vecka.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Как уточнить, на какое время Вы хотите взять машину напрокат.
Jag vill ha en fullständig försäkring.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Как получить страховку с самыми большими возможностями покрытия
Jag behöver ingen försäkring.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Как отказаться от страховки
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Как спросить, должны ли Вы заполнить бак бензином перед тем, как вернуть машину
Var finns den närmsta bensinstationen?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Как спросить, где находится ближайшая заправочная станция
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Попросить включить другого водителя в договор
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Как узнать, какие ограничения скорости действуют для региона
Tanken är inte full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Как пожаловаться, что бак в машине не заполнен
Motorn låter konstigt.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Пожаловаться на проблему с двигателем
Bilen är skadad.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Как пожаловаться на то, что машина поломана