датский | Фразы - Личная переписка | Письмо

Письмо - Адрес

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный английский формат оформления адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Американский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город + страна (аббревиатура)
почтовый индекс
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город + область (аббревиатура)+почтовый индекс
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
область
город+почтовый индекс
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер + название улицы
село/номер улицы/почтовый ящик, город + почтовый индекс

Письмо - Введение

Milý Johne,
Kære John,
Неофициально, стандартный способ обращения к другу
Milá maminko, Milý tatínku,
Kære Mor / Far,
Неофициально, стандартный способ обращения к своим родителям
Milý strýčku Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Неофициально, стандартный способ обращения к члену вашей семьи
Ahoj Johne,
Hej John,
Неофициально, стандартный способ обращения к другу
Čau Johne,
Hej John,
Очень неофициально, стандартный способ обращения к другу
Johne,
John,
Неофициально, прямое обращение к другу
Můj milý/Moje milá,
Kære,
Очень неофициально, используется при обращении к возлюбленному(ой)
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Kæreste,
Очень неофициально, используется при обращении к своей второй половинке
Nejdražší Johne,
Kæreste John,
Неофициально, используется при обращении к своей второй половинке
Děkuji za Tvůj dopis.
Tak for dit brev,
Ответ на письмо
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var godt at høre fra dig igen.
Ответ на письмо
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Используется при составлении письма старому другу, с которым Вы давно не контактировали
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Используется при составлении письма старому другу, с которым Вы давно не контактировали

Письмо - Основная часть

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Используется, если у вас есть важные новости
Už máš nějaké plány na... ?
Har du lavet nogle planer den...?
Используется, если вы хотите пригласить кого-то на событие или встретиться с кем-либо
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Благодарность/приглашение/сообщение информации
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Выражение искренней благодарности кому-либо за то, что он вам что-то сказал/предложил/написал вам относительно чего-либо
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Используется, если вы искренне оценили то, что кто-то вам что-либо написал/пригласил вас в/выслал вам...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Сообщение хороших новостей друзьям
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Jeg var henrykt at høre om...
Используется при передаче сообщения или новостей
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Сообщение плохих новостей друзьям
Je mi moc líto, že...
Jeg var så ked af at høre at...
Используется, чтобы утешить друга, расстроеного плохими известиями

Письмо - Заключение

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Используется, если вы через получателя письма хотите передать кому-то, что скучаете по нему
... posílá pozdrav!
... siger hej.
Используется, когда кто-то еще присоединяется к написанному в письме
Pozdravuj ode mě... .
Sig hej til... for mig.
Используется, если через того человека, которому вы пишете, вы хотите адресовать свои приветы кому-либо еще
Těším se na tvojí odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Используется, если вы хотите получить ответное письмо
Napiš brzy.
Skriv tilbage snart.
Прямо, если вы хотите получить ответное письмо
Napiš mi prosím, až...
Skriv endelig tilbage når...
Используется, если вы хотите получить ответ от адресата только тогда, когда у него появятся новости для вас
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Используется, если вы хотите получить ответ от адресата только тогда, когда у него появятся новости для вас
Opatruj se.
Have det godt.
Используется в письмах семье и друзьям
Miluji tě.
Jeg elsker dig.
Используется в письмах, адресованных своей второй половинке
S přáním všeho nejlepšího,
De bedste ønsker,
Неофициально, используется в письмах семье, друзьям, коллегам
Mějte se moc hezky,
Med de bedste ønsker,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Nejsrdečnější pozdravy,
Venligste hilsner,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Jen to nejlepší,
Alt det bedste,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
S láskou,
Kærligst,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
S láskou,
Masser af kærlighed,
Неофициально, используется в письмах семье
S láskou,
Meget kærlighed,
Неофициально, используется в письмах семье