румынский | Фразы - Личная переписка | Письмо

Письмо - Адрес

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Стандартный английский формат оформления адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Американский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город + страна (аббревиатура)
почтовый индекс
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город + область (аббревиатура)+почтовый индекс
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
область
город+почтовый индекс
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер + название улицы
село/номер улицы/почтовый ящик, город + почтовый индекс

Письмо - Введение

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Неофициально, стандартный способ обращения к другу
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Неофициально, стандартный способ обращения к своим родителям
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Неофициально, стандартный способ обращения к члену вашей семьи
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Неофициально, стандартный способ обращения к другу
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Очень неофициально, стандартный способ обращения к другу
Luca,
Salut Andrei!
Неофициально, прямое обращение к другу
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Очень неофициально, используется при обращении к возлюбленному(ой)
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Очень неофициально, используется при обращении к своей второй половинке
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Неофициально, используется при обращении к своей второй половинке
Grazie per avermi scritto.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Ответ на письмо
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Ответ на письмо
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Используется при составлении письма старому другу, с которым Вы давно не контактировали
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Используется при составлении письма старому другу, с которым Вы давно не контактировали

Письмо - Основная часть

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Используется, если у вас есть важные новости
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Используется, если вы хотите пригласить кого-то на событие или встретиться с кем-либо
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Благодарность/приглашение/сообщение информации
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Выражение искренней благодарности кому-либо за то, что он вам что-то сказал/предложил/написал вам относительно чего-либо
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Используется, если вы искренне оценили то, что кто-то вам что-либо написал/пригласил вас в/выслал вам...
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Сообщение хороших новостей друзьям
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Используется при передаче сообщения или новостей
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Сообщение плохих новостей друзьям
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Используется, чтобы утешить друга, расстроеного плохими известиями

Письмо - Заключение

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Используется, если вы через получателя письма хотите передать кому-то, что скучаете по нему
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
Используется, когда кто-то еще присоединяется к написанному в письме
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
Используется, если через того человека, которому вы пишете, вы хотите адресовать свои приветы кому-либо еще
Spero di avere presto tue notizie.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Используется, если вы хотите получить ответное письмо
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Прямо, если вы хотите получить ответное письмо
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
Используется, если вы хотите получить ответ от адресата только тогда, когда у него появятся новости для вас
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Используется, если вы хотите получить ответ от адресата только тогда, когда у него появятся новости для вас
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Используется в письмах семье и друзьям
Ti amo.
Te iubesc!
Используется в письмах, адресованных своей второй половинке
I migliori auguri
Toate cele bune,
Неофициально, используется в письмах семье, друзьям, коллегам
Con i migliori auguri
Cu drag,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Tante belle cose
Toate cele bune,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Con tanto amore
Cu toată dragostea,
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Tanti cari saluti
Cu drag,
Неофициально, используется в письмах семье
Con affetto,
Cu mult drag,
Неофициально, используется в письмах семье