тайский | Фразы - Личная переписка | Письмо

Письмо - Адрес

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Стандартный английский формат оформления адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Американский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город + страна (аббревиатура)
почтовый индекс
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
город + область (аббревиатура)+почтовый индекс
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер+название улицы
область
город+почтовый индекс
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
номер + название улицы
село/номер улицы/почтовый ящик, город + почтовый индекс

Письмо - Введение

Αγαπητέ Ιωάννη,
เรียน จอห์น
Неофициально, стандартный способ обращения к другу
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Неофициально, стандартный способ обращения к своим родителям
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Неофициально, стандартный способ обращения к члену вашей семьи
Γεια σου Γιαννάκη,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Неофициально, стандартный способ обращения к другу
Έλα Γιαννάκη,
ว่าไง จอห์น
Очень неофициально, стандартный способ обращения к другу
Γιαννάκη,
จอห์น
Неофициально, прямое обращение к другу
Αγάπη μου,
ที่รักของฉัน
Очень неофициально, используется при обращении к возлюбленному(ой)
Αγάπη μου,
สุดที่รักของฉัน
Очень неофициально, используется при обращении к своей второй половинке
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Неофициально, используется при обращении к своей второй половинке
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Ответ на письмо
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ответ на письмо
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Используется при составлении письма старому другу, с которым Вы давно не контактировали
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Используется при составлении письма старому другу, с которым Вы давно не контактировали

Письмо - Основная часть

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Используется, если у вас есть важные новости
Έχεις σχέδια για...;
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Используется, если вы хотите пригласить кого-то на событие или встретиться с кем-либо
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Благодарность/приглашение/сообщение информации
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Выражение искренней благодарности кому-либо за то, что он вам что-то сказал/предложил/написал вам относительно чего-либо
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Используется, если вы искренне оценили то, что кто-то вам что-либо написал/пригласил вас в/выслал вам...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Сообщение хороших новостей друзьям
Χάρηκα που άκουσα ότι...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Используется при передаче сообщения или новостей
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Сообщение плохих новостей друзьям
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Используется, чтобы утешить друга, расстроеного плохими известиями

Письмо - Заключение

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Используется, если вы через получателя письма хотите передать кому-то, что скучаете по нему
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Используется, когда кто-то еще присоединяется к написанному в письме
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Используется, если через того человека, которому вы пишете, вы хотите адресовать свои приветы кому-либо еще
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Используется, если вы хотите получить ответное письмо
γράψε μου σύντομα.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Прямо, если вы хотите получить ответное письмо
Γράψε μου όταν...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Используется, если вы хотите получить ответ от адресата только тогда, когда у него появятся новости для вас
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Используется, если вы хотите получить ответ от адресата только тогда, когда у него появятся новости для вас
Να σε καλά.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Используется в письмах семье и друзьям
Σε αγαπώ.
ฉันรักคุณ
Используется в письмах, адресованных своей второй половинке
Τις καλύτερες ευχές μου,
ขอให้โชคดี
Неофициально, используется в письмах семье, друзьям, коллегам
Με τις καλύτερες ευχές μου,
ขอให้โชคดี
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Αγάπη,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Με τις καλύτερες ευχές,
โชคดี
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Με αγάπη,
ด้วยความรักยิ่ง
Неофициально, используется в письмах семье и друзьям
Με όλη μου την αγάπη,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Неофициально, используется в письмах семье
Πολλή αγάπη,
รักอย่างมาก
Неофициально, используется в письмах семье