немецкий | Фразы - Личная переписка | Приглашения и объявления

Письмо | Электронная почта | Приглашения и объявления | Пожелания | Смс и чат

Приглашения и объявления - Рождение ребенка

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Используется, когда третье лицо сообщает о рождении ребенка
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка, обычно так подписывают открытки с фото малыша на них
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Традиционная русская фраза, используемая, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка

Приглашения и объявления - Помолвка

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... und ... haben sich verlobt.
Объявление о помолвке
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Используется, если пара хочет объявить о своей помолвке
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Используется при объявлении помолвки
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Фраза, традиционно используемая родителями, если они хотят объявить о помолвке своей дочери.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Приглашение на помолвку
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Приглашение на помолвку

Приглашения и объявления - Свадьба

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Объявление о бракосочетании
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Используется, чтобы оповестить о том, что женщина выходит замуж
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Фраза, используемая родителями жениха и невесты, чтобы пригласить людей на свадьбу
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу близких друзей

Приглашения и объявления - Особые события

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Приглашение на общественное мероприятие в особый день, особое время и по особому поводу
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Приглашение на ужин по какому-либо случаю
Ni invitas al...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Официальное приглашение на мероприятие. Обычно используется фирмами на корпоративах
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Официальное приглашение для близких друзей на важное мероприятие
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Используется в конце текста приглашения, чтобы подчеркнуть, что вы очень хотите присутствия приглашаемого
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Используется, если вы хотите пригласить друзей просто потому, что хотите с ними увидеться