английский | Фразы - Личная переписка | Приглашения и объявления

Письмо | Электронная почта | Приглашения и объявления | Пожелания | Смс и чат

Приглашения и объявления - Рождение ребенка

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Используется, когда третье лицо сообщает о рождении ребенка
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка, обычно так подписывают открытки с фото малыша на них
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Традиционная русская фраза, используемая, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка

Приглашения и объявления - Помолвка

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Объявление о помолвке
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Используется, если пара хочет объявить о своей помолвке
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Используется при объявлении помолвки
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Фраза, традиционно используемая родителями, если они хотят объявить о помолвке своей дочери.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Приглашение на помолвку
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Приглашение на помолвку

Приглашения и объявления - Свадьба

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Объявление о бракосочетании
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Используется, чтобы оповестить о том, что женщина выходит замуж
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Фраза, используемая родителями жениха и невесты, чтобы пригласить людей на свадьбу
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу близких друзей

Приглашения и объявления - Особые события

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Приглашение на общественное мероприятие в особый день, особое время и по особому поводу
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Приглашение на ужин по какому-либо случаю
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Официальное приглашение на мероприятие. Обычно используется фирмами на корпоративах
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Официальное приглашение для близких друзей на важное мероприятие
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
Используется в конце текста приглашения, чтобы подчеркнуть, что вы очень хотите присутствия приглашаемого
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Используется, если вы хотите пригласить друзей просто потому, что хотите с ними увидеться