французский | Фразы - Личная переписка | Приглашения и объявления

Письмо | Электронная почта | Приглашения и объявления | Пожелания | Смс и чат

Приглашения и объявления - Рождение ребенка

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Используется, когда третье лицо сообщает о рождении ребенка
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка, обычно так подписывают открытки с фото малыша на них
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Традиционная русская фраза, используемая, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка

Приглашения и объявления - Помолвка

... en ... hebben zich verloofd.
... et... se sont fiancés.
Объявление о помолвке
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
Используется, если пара хочет объявить о своей помолвке
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Используется при объявлении помолвки
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Фраза, традиционно используемая родителями, если они хотят объявить о помолвке своей дочери.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Приглашение на помолвку
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Приглашение на помолвку

Приглашения и объявления - Свадьба

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Объявление о бракосочетании
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Используется, чтобы оповестить о том, что женщина выходит замуж
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Фраза, используемая родителями жениха и невесты, чтобы пригласить людей на свадьбу
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу близких друзей

Приглашения и объявления - Особые события

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Приглашение на общественное мероприятие в особый день, особое время и по особому поводу
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Приглашение на ужин по какому-либо случаю
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Vous êtes cordialement invités à...
Официальное приглашение на мероприятие. Обычно используется фирмами на корпоративах
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Официальное приглашение для близких друзей на важное мероприятие
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Используется в конце текста приглашения, чтобы подчеркнуть, что вы очень хотите присутствия приглашаемого
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Используется, если вы хотите пригласить друзей просто потому, что хотите с ними увидеться