венгерский | Фразы - Личная переписка | Приглашения и объявления

Письмо | Электронная почта | Приглашения и объявления | Пожелания | Смс и чат

Приглашения и объявления - Рождение ребенка

We are happy to announce the birth of…
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Используется, когда третье лицо сообщает о рождении ребенка
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка, обычно так подписывают открытки с фото малыша на них
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Традиционная русская фраза, используемая, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
With love and hope we welcome…to the world.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Используется, когда пара хочет известить о рождении своего ребенка

Приглашения и объявления - Помолвка

…and…are engaged.
... és .... eljegyezték egymást.
Объявление о помолвке
…are happy to announce their engagement.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Используется, если пара хочет объявить о своей помолвке
We are happy to announce the engagement of…and…
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Используется при объявлении помолвки
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Фраза, традиционно используемая родителями, если они хотят объявить о помолвке своей дочери.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Приглашение на помолвку
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Приглашение на помолвку

Приглашения и объявления - Свадьба

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Объявление о бракосочетании
Miss…is soon to become Mrs. ...
.... hamarosan .... lesz.
Используется, чтобы оповестить о том, что женщина выходит замуж
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Фраза, используемая родителями жениха и невесты, чтобы пригласить людей на свадьбу
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Фраза используемая женихом и невестой при приглашении на свою свадьбу близких друзей

Приглашения и объявления - Особые события

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Приглашение на общественное мероприятие в особый день, особое время и по особому поводу
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Приглашение на ужин по какому-либо случаю
You are cordially invited to…
Szeretettel meghívjuk a ...
Официальное приглашение на мероприятие. Обычно используется фирмами на корпоративах
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Официальное приглашение для близких друзей на важное мероприятие
We would very much like you to come.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Используется в конце текста приглашения, чтобы подчеркнуть, что вы очень хотите присутствия приглашаемого
Would you like to come to…for…?
Szeretnétek eljönni a ...?
Используется, если вы хотите пригласить друзей просто потому, что хотите с ними увидеться