турецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
lisans seviyesinde
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
lisans üstü seviyesinde
Тип курса
kurso por Ph.D.
doktora seviyesinde
Тип курса
plentempa kurso
tam zamanlı
Тип курса
parttempa kurso
yarı zamanlı
Тип курса
enreta kurso
çevrimiçi
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
bir dönem
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
bir akademik yıl
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Спросить информацию о системе
de kredito
kredi
Тип системы
de noto
notlama
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
_____________ var mı?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
ders
Тип уроков
seminarioj
seminer
Тип уроков
lerniloj
uygulamalı ders
Тип уроков
konferencoj
konferanslar
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
Sınavlar ne zaman?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
harçlar
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
yaşam giderleri
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
çocuk bakımı
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Ne tür burslar mevcut?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома