румынский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
student
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
student cu diplomă
Тип курса
kurso por Ph.D.
doctorand
Тип курса
plentempa kurso
cu normă întreagă
Тип курса
parttempa kurso
cu jumătate de normă
Тип курса
enreta kurso
la distanță
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
un semestru
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
un an academic
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Cum este sistemul ____________?
Спросить информацию о системе
de kredito
de credite
Тип системы
de noto
de note
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
Cum este sistemul de predare?
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
Sunt _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
cursuri teoretice
Тип уроков
seminarioj
seminarii
Тип уроков
lerniloj
tutoriale
Тип уроков
konferencoj
conferințe
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
Când se susșine sesiunea de examene?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
Are universitatea centru sportiv?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Ce facilitări oferă centrul?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizați excursii de asemenea?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
Ce programă oferiți?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
taxă de școlarizare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
întreținere
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
îngrijire copii minori
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома