португальский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
graduação
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
pós-graduação
Тип курса
kurso por Ph.D.
PhD
Тип курса
plentempa kurso
tempo integral
Тип курса
parttempa kurso
meio período
Тип курса
enreta kurso
online
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
um semestre
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
um ano acadêmico
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Vou receber uma proposta formal?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
A universidade também oferece acomodação?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
O curso também inclui um período de estágio?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Como é o sistema de ____________?
Спросить информацию о системе
de kredito
crédito
Тип системы
de noto
notas
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
Qual é o estilo de ensino?
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
São _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
aulas expositivas
Тип уроков
seminarioj
seminários
Тип уроков
lerniloj
tutoriais
Тип уроков
konferencoj
conferências
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando acontecem as provas?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
Há um complexo esportivo aqui?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quais são as comodidades da escola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Vocês também organizam excursões?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
Quais programas vocês oferecem?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
mensalidades
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
despesas de subsistência
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
cuidados infantis
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома