польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
studia licencjackie
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
studia magisterskie
Тип курса
kurso por Ph.D.
studia doktoranckie
Тип курса
plentempa kurso
studia dzienne
Тип курса
parttempa kurso
studia zaoczne
Тип курса
enreta kurso
studia przez internet
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
de kredito
punktowy
Тип системы
de noto
oceniania
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
wykłady
Тип уроков
seminarioj
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
lerniloj
konsultacje
Тип уроков
konferencoj
konferencje
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома