итальянский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Vorrei iscrivermi all'università.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Mi volas apliki por_____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kurso por studentoj
di laurea triennale
Тип курса
kurso por postdiplomaj studentoj
di laurea magistrale
Тип курса
kurso por Ph.D.
di dottorato
Тип курса
plentempa kurso
a tempo pieno
Тип курса
parttempa kurso
part-time
Тип курса
enreta kurso
online
Тип курса
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
semestro
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
akademia jaro
un anno accademico
Длительность обучения в иностранном университете
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Для подачи заявления в университет
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Come funziona il sistema di __________?
Спросить информацию о системе
de kredito
crediti
Тип системы
de noto
valutazione
Тип системы
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Kiom estas la instrua stilo?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Спросить о стиле преподавания
Ĉu estas ______________?
Ci sono _______________?
Спросить о стиле преподавания
lekcioj
lezioni frontali
Тип уроков
seminarioj
seminari
Тип уроков
lerniloj
esercitazioni
Тип уроков
konferencoj
conferenze
Тип уроков
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando si svolgono gli esami?
Спросить, когда период экзаменов
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Ĉu estas universitata sportejo?
C'è un centro sportivo universitario?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizzate delle escursioni?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Kio programojn vi proponas?
Che programmi offrite?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Спросить о возможностях финансирования
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
instrudepagoj
le tasse universitarie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
miaj vivelspezoj
le spese di sostentamento
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
infanzorgado
i servizi per l'infanzia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома