польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kandidatkurs
studia licencjackie
Тип курса
avancerad kurs
studia magisterskie
Тип курса
doktorandkurs
studia doktoranckie
Тип курса
fulltidskurs
studia dzienne
Тип курса
deltidskurs
studia zaoczne
Тип курса
onlinekurs
studia przez internet
Тип курса
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
en termin
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
ett läsår
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garanterar universitetet boende?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Innefattar kursen en praktikperiod?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Vilka är språkkraven?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hur fungerar _______ ?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
poängsystemet
punktowy
Тип системы
betygssättningen
oceniania
Тип системы
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Hur är undervisningen?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Finns det _______?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
föreläsningar
wykłady
Тип уроков
seminarier
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
handledning
konsultacje
Тип уроков
konferenser
konferencje
Тип уроков
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
När är tentaperioderna?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Har universitetet en idrottsanläggning?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Arrangerar skolan också utflykter?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Vilka program erbjuds?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
skolavgifter
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
mina levnadskostnader
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
barnomsorg
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Vilka typer av stipendier finns det?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома