японский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
Тип курса
postgraduální studium
Тип курса
doktorské studium
Тип курса
prezenční studium
Тип курса
kombinované studium
Тип курса
online
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Спросить информацию о системе
kredity
Тип системы
známkování
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
Тип уроков
semináře
Тип уроков
konsultace
Тип уроков
konference
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома