финский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Haluan hakea ________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
kandidaatin ohjelmaan
Тип курса
postgraduální studium
jatko-opintoihin
Тип курса
doktorské studium
tohtorin ohjelmaan
Тип курса
prezenční studium
täysiaikaiseen ohjelmaan
Тип курса
kombinované studium
osa-aikaiseen ohjelmaan
Тип курса
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
lukukauden
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
lukuvuoden
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Спросить информацию о системе
kredity
opintopiste
Тип системы
známkování
arvosana
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Onko teillä ________?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
luentoja
Тип уроков
semináře
seminaareja
Тип уроков
konsultace
pienryhmäopetusta
Тип уроков
konference
konferensseja
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Koska tentit ovat?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
lukukausimaksut
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
elinkustannukseni
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
lastenhoito
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома