тайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
ปริญญาตรี
Тип курса
postgraduální studium
บัณฑิตวิทยาลัย
Тип курса
doktorské studium
ปริญญาเอก
Тип курса
prezenční studium
เต็มเวลา
Тип курса
kombinované studium
นอกเวลา
Тип курса
online
ออนไลน์
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
หนึ่งปีการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Спросить информацию о системе
kredity
หน่วยกิตวิชา
Тип системы
známkování
การให้คะแนน
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
มี _____________ ไหม
Спросить о стиле преподавания
přednášky
การบรรยาย
Тип уроков
semináře
การสัมมนา
Тип уроков
konsultace
การกวดวิชา
Тип уроков
konference
การประชุม
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
ค่าเล่าเรียน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
การดูแลเด็ก
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома