польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
studia licencjackie
Тип курса
postgraduální studium
studia magisterskie
Тип курса
doktorské studium
studia doktoranckie
Тип курса
prezenční studium
studia dzienne
Тип курса
kombinované studium
studia zaoczne
Тип курса
online
studia przez internet
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
kredity
punktowy
Тип системы
známkování
oceniania
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
wykłady
Тип уроков
semináře
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
konsultace
konsultacje
Тип уроков
konference
konferencje
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома