немецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
Grundkurs
Тип курса
postgraduální studium
Aufbaukurs
Тип курса
doktorské studium
Doktorandenkurs
Тип курса
prezenční studium
Vollzeitkurs
Тип курса
kombinované studium
Teilzeitkurs
Тип курса
online
Onlinekurs
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
ein Semester
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
ein Studienjahr
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Спросить информацию о системе
kredity
Kreditsystem
Тип системы
známkování
Benotungssystem
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
Vorlesungen
Тип уроков
semináře
Seminare
Тип уроков
konsultace
Tutorien
Тип уроков
konference
Konferenzen
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
Studiengebühren
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
Kinderbetreuung
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома