китайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
本科生
Тип курса
postgraduální studium
研究生
Тип курса
doktorské studium
博士生
Тип курса
prezenční studium
全日制
Тип курса
kombinované studium
非全日
Тип курса
online
网上课程
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
一学期
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
一学年
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Спросить информацию о системе
kredity
学分制
Тип системы
známkování
打分制
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
讲座
Тип уроков
semináře
研讨会
Тип уроков
konsultace
个别辅导
Тип уроков
konference
会议
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
学费
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
生活费用
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
儿童托管
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома